גרמא

בשבת, "התורה הקפידה על מנוחת גופו של ישראל, ולא על גוף המלאכה" - כך כתב ה"חתם סופר". לכן, לו רק ניתן היה לגרום למלאכות להתבצע בשבת בלי שיהודי יבצע אותן - לא היתה בכך שום בעיה. האם יש דרך לגרום למלאכות אסורות להתבצע בשבת מאליהן, ולו רק לצרכים חיוניים ודחופים?


ברור לכל כי אסור לאדם לגרום נזק 'בין אדם לחברו' גם אם לא הזיק 'בידים' אלא בעקיפין. מאידך, 'בין אדם למקום', כמו בהלכות שבת למשל, בתנאים מסוימים ומיוחדים מותר לפעול בעקיפין. הטעם הפנימי שבדבר הוא שבנזיקין התוצאה היא החשובה, בעוד שבמצוות ובאיסורים שבין אדם למקום – המעשה הוא העיקר.

פעולת העקיפין קרויה 'גרמא', דהיינו לגרום, לא לעשות! בענין מלאכות שבת הדבר נלמד מן המשנה (שבת קכ,א) שבעת שריפה שאין בה סכנת נפשות "עושין מחיצה בכל הכלים, בין מלאין [מים] בין ריקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה". כלומר, מותר למלא כדי מים ולהניחם במקום שהדליקה תתפשט אליו. כשזו תגיע לכדים הם יתבקעו והאש תכבה את עצמה. דוגמא שכיחה יותר: אם פרצה דליקת קוצים, ואין סכנת נפשות, מותר לשפוך מים סביב האש, ולא ישירות עליה. כך גם כאשר נר נופל על מפה. אלו הן פעולות עקיפות – 'גרמא'.

בגמרא שם נאמר: ''לא תעשה כל מלאכה עשייה הוא דאסור, גרמא שרי [מותר]". כך נפסק להלכה בשולחן ערוך (או''ח שלד,כב): ''גרם כיבוי מותר''. בעל ביאור-הלכה (שם) הוסיף כי ההיתר נכון בכל ל''ט אבות המלאכה האסורים בשבת, ולא רק בכיבוי. אכן, הרמ"א במקום מגביל את היתר ה'גרמא' למקום הפסד בלבד, כמו דליקה למשל. מכאן נקבעה הלכה למעשה להתיר 'גרמא' רק בשעת צורך גדול, השקול ל"מקום הפסד", כלשון הרמ"א.

יישום פשוט ומוכר של  'גרמא' הוא הסטת הזיזים בשעון שבת, להקדים את הפעולה הקרובה. אם השעון מכוון לכבות למשל בשעה 12 בלילה, מותר בשעת צורך גדול וחשוב להקדימו ע"י קידום הזיזים.

כדי שפעולה תיחשב 'גרמא' צריכים להתקיים בה שני תנאים (שהם למעשה אחד):

א. בשעת מעשה האדם לא מתרחש דבר בו-זמנית ולא מתחילה כל שרשרת פעולות (פעולה 'מתה' מבחינת מלאכות שבת). אם אדם יפעיל קוצב זמן אשר בסופו תתרחש תוצאה, למשל מכשיר כלשהו יופעל, אין זו 'גרמא'. הדבר משול ליריית חץ, הנחשבת מעשה האדם גם אם התוצאה מתרחשת רחוק, וכעבור זמן ניכר. הנחת כדי מים 'תמימים', או הסטת זיזי שעון שבת – אין בהם כל משמעות עכשווית.

ב. גורם עצמאי בלתי תלוי, המוכן מערב שבת או מאליו, 'יגיע אחר כך' ויזהה כי האדם עשה משהו מקודם, ואזי תתרחש התוצאה. בדוגמאות הנ"ל: האש תגיע 'אחר כך', וכן סיבוב השעון עד לנקודת זיז ההפעלה.

פוסקי דורנו הסכימו כי צרכי רפואה וביטחון יכולים להיחשב בהכללה כשקולים למקום הפסד, והתיר למענם הפעלת 'גרמא' בשבת.

מכון 'צומת' פיתח ובונה מנגנוני שבת לצרכים חיוניים הפועלים על פי עקרון זה. ה'גרמא האלקטרונית' היא מעגל מיוחד השולח בדיקה מחזורית קצרצרה (אלפית שניה או פחות) מדי 10 שניות, למשל. אדם המסיט מתג, או לוחץ על לחצן מיוחד – איננו עושה דבר, ואף איננו מתחיל תהליך פנימי. רק בהגיע פולס הבדיקה המחזורי, בעתו ובזמנו, הוא 'יגלה' כי המתג הוסט או הלחצן נלחץ – והתוצאה תתבצע.

קיימת אבטחה אלקטרונית פנימית כי לעולם לא תתרחש התוצאה תוך כדי לחיצת האדם

נוסיף עוד כי פסק הזמן שקראנו לו 'אחר כך' – צריך להיות זמן המורגש בחושי בני אדם, והנחשב בפי הבריות כהמתנה מיותרת, כ'אחר כך'.

קיימים סוגים שונים של מנגנוני 'גרמא', השונים מבחינה תיפקודית:

(א) גרם הדלקה וגרם כיבוי עצמאיים. כל אחת מן הפעולות הללו נעשית בדרך ה'גרמא' לפי צרכי האדם.
(ב) גרם הפעלה וכיבוי אוטומטי לאחר זמן קצוב. בשיטה זו חוסכים פעולת כיבוי. השיטה מיועדת לציוד אשר ניתן לנחש את משך זמן פעולתו. למשל, אוטוסקופ (פנס) לבדיקת אזניים.
(ג) הפעלה קצרה המשמשת כפיקוד לשרשרת פעולות. למשל, לחצן פתיחת שער נגרר. לחיצה קצרה מפעילה את הפתיחה עד תומה. לאחר השהייה אוטומטית השער שב ונסגר מעצמו. 

יישומים:

  • שבתפון - טלפון שבת לצרכים חיוניים, כמו רפואה ובטחון, פועל על פי עקרון זה. כל הלחצנים, וכן לחיץ השפופרת, אינם מופעלים תוך כדי לחיצת האדם, או הרמת השפופרת והורדתה. סורק אלקטרוני פנימי בודק את כל המיתוגים הללו מדי כ-3 שניות והתוצאה מתבצעת בעקיפין, ובהשהיית 'גרמא'.
  • קלנועית - אחד מהמכשירים הנפוצים שפותחו ע"י 'צומת' באמצעות עקרון ה'גרמא' הוא הקלנועית, המשמשת נכים ומוגבלים בשבת. אנשים אלו מתניידים בימות החול באמצעות קלנועית חשמלית, וכעת יכולים לנוע גם בשבת ממקום למקום לצרכים חיוניים. בציוד זה ה'גרמא' משמשת להתנעה הראשית. לאחר שכבר יש זרם במנוע - קידום העגלה או הקלנועית נעשה על פי עקרון אחר: שינוי זרם חשמלי בלבד.
  • רכב ביטחון שבתי - בימות החול, מפטרל ביישובים רכב השומר על היישוב ומגן עליו מפני מחבלים ופורצים. כמובן, מותר לפטרל ברכב כזה גם בשבת, שהרי זהו פיקוח נפש הדוחה איסורי שבת; אך מן הראוי לצמצם את הפעולות ככל שניתן. לכן מכון 'צומת' פיתח מערכת יחודית למטרה זו הפועל על פי עקרון ה'גרמא'. שיטה זו מופעלת לטובת התנעה, אורות, מגבים, זרקור ועוד. לנסיעה עצמה,שאיננה פעולה חשמלית אלא הזנת דלק באמצעות דוושה, מוצע פתרון אחר.
  • שקע גרמא רב-שימושי- ליישומי עקרון ה'גרמא' כמעט שאין גבול,בתחומי רפואה ובטחון ודומיהם. שקע אוניברסלי זה, הפועל באמצעות עקרון ה'גרמא', מאפשר להפעיל בשבת כל מכשיר חשמלי סטנדרטי (המתחבר לשקע חשמלי רגיל) בשיטת ה'גרמא'. הציוד מיועד לבתים פרטיים, למוסדות, לבתי חולים, לבתי אבות וכד'.כך, ניתן יהיה להשתמש במכשיר זה לצרכים חיוניים בשבת מבלי לעבור על איסור.

להרחבה:

עבור לתוכן העמוד