כוח כוחו

הגדל

אדם שיזם פעולת שרשרת כלשהי, למשל: לחץ על ההדק, ששחרר את הקפיץ שהיכה על הנוקר והצית את אבק השריפה - כל רצף הפעולות מיוחס אליו בוודאי, ולא יעלה על הדעת שפעולתו תיחשב לגרמא. גם כאשר הוא יורה חץ כלפי מעלה והחץ נופל חזרה כלפי מטה מכוח הכבידה - היות ו'סוף מעשה' היה 'במחשבה תחילה' - תוצאת הפעולה מיוחסת אליו באופן ישיר.

בספרות ההלכתית מובאות דוגמאות רבות, שונות זו מזו בחומרתן (חלקן אסורות מדאורייתא וחלקן מדרבנן, וכן חילוק בין שבת לנזניקין וכו'), כשמסקנת הפוסקים ברורה - שלגבי שבת כל פעולה שיזימתה נעשית ע"י האדם בלא גורם חיצוני אין להחשיבה כ'גרמא', והיא אסורה בשבת גם לצורך גדול.

להבחנה זו קיימת חשיבות רבה בתחום המיכשור האלקטרוני. ישנו הבדל משמעותי בין מנגנון השהייה ובין מנגנון גרמא. מעגלים אלקטרוניים רבים בנויים על עיקרון של השהייה - בלחיצה על כפתור ההפעלה המערכת מתחילה 'לספור זמן' בדרכים שונות - זו אינה גרמא, ואין להשתמש בהם כתחליף למנגנוני גרמא המותרים בשבת.

דוגמא נוספת לכך היא החיישנים המצויים בדלתות מעלית. חציית קרן אור ע"י האדם גורמת לסגירת מעגל חשמלי ע"י חיישן האור, וזה נותן הוראה לפיקוד המעלית לפתוח את הדלתות. פתיחת הדלתות אינה גרמא! היא מיוחסת באופן ישיר למעשה האדם. במעלית שבת חובה לנטרל חיישנים אלו (במקומם מותקן זמזם המתריע על סגירת הדלת).

במקררים מודרניים (עם פיקוד אלקטרוני) מותקנת לפעמים בקרת סגירת דלת. חיישן הדלת (בד"כ פין הנלחץ ע"י הדלת, ולפעמים חיישן מגנטי נסתר) שולח 'הודעה' לפיקוד על מצב הדלת, ומרגע פתיחת הדלת הפיקוד מתחיל 'לספור זמן' ולצפצף. גם זו אינה גרמא, וחובה לנטרל חיישנים אלו.

להרחבה:

 

עבור לתוכן העמוד