נורת ליבון

נורת הליבון החשמלית עשויה מחוט להט עשוי מטונגסטן, הנמצא בתוך מעטפת זכוכית המרוקנת מאוויר כדי למנוע את שריפתו.חוט הלהט עשוי מחומר בעל מוליכות טובה. כשזרם חשמלי עובר דרכו, האלקטרונים  מתחככים באטומים שמהם בנוי החוט, וכתוצאה מכך החוט מתלהט ומאיר.


הדלקת נורת ליבון בשבת אסורה ע"פ רוב הפוסקים משום 'מבעיר' (מלבד החששות הנוספים הקיימים בכל סגירת מעגל חשמלי בשבת). ויש האוסרים זאת משום 'מבשל' (ראה אנציקלופדיה תלמודית כרך יח, מבשל,ג). לדעת רוב הפוסקים מדובר באיסור דאורייתא – כדין "גחלת של מתכת" המוזכר במסכת שבת (קלד,א).
כיבוי נורת ליבון אינו אלא איסור דרבנן (מלבד לחוששים בכל ניתוק מעגל חשמלי משום 'סותר'), מכיון שזוהי "מלאכה שאינו צריך לגופה" - ורק כאשר הכיבוי נעשה לצורך השימוש בגחלת קיים איסור דאורייתא של 'מכבה'.

למעשה, במקומות שאיסורי דרבנן הותרו בהם ב'גרמא', יש להימנע במידת האפשר, מהפעלת מכשירים בעלי נורות ליבון. בקלנועיות עם פיקוד שבת של מכון צומ"ת, הפעלת הפיקוד (מערב שבת) מנטרלת את פנסי הקלנועית (כשאינם פנסי-לד) ואת נורות האיתות (וינקר). לעומת זאת כאשר התאורה היא חיונית (למשל: ברכב ביטחון) ההדלקה תתבצע כשהדבר אפשרי בשיטת 'גרמא'.

עבור לתוכן העמוד