כותרות מאמרים לפי נושאים
מאמר שבת ומועד הפעלת ספינה בשבת הפלגה באניה בשבת הפלגה לימודית בשבת טיסה רצופה מערב שבת עד מוצ שמירת שבת בתנאים הסתברותיים עריכת שמחות בימי שישי פמוט חשמלי בשבת בבתי מלון ובבתי חולים שעון הקיץ בהלכה - הקדמת התפילה בליל שבת השלמת קידוש ע"י השומע קבלת שבת מוקדמת קידוש בעמידה או בישיבה קידוש במקום סעודה או הקדמת נטילת ידים לקידוש שיעור בציעת הפת חיוב נשים בלחם משנה עליית אבל לתורה בשבת "שבע ברכות" של בנו קריאת הפטרה ממגילה או מתנ''ך שלם קריאת הפטרה כהלכתה דרשת רב בזמן התפילה בשבת זמירות שבת פקוח נפש בשבת בצבא גדרי מלחמה בשבת שו"ת בענייני צבא ומלחמה סדרי כוננות בשבת ביחידות המיוחדות בצה"ל פקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה התנחלות וישוב הארץ בשבת שמירת שדות בשבת בעיר הסמוכה לספר כיבוי הצתות לאומניות בשבת הצלת נפשות ורכוש בשבת משרפה שהציתו מחבלים רכב סיור בטחוני בשבת פתיחת שערי מחנות צה"ל ב'גרמא' הוראות בטיחות צבאיות לענין פיקו''נ תוקפם של הוראות בטיחות בצה''ל פקודה צבאית לחלל שבת עידוד חיילים היוצאים לקרב תוך חילול שבת חילול שבת לצורך מוראל הלוחמים השבת במשטרה פעילות משטרה בשבת באירוע פלילי חקירות משטרתיות בשבת טביעת אצבעות משטרתית בשבת היוצאין להציל בשבת מתי מותרין לחזור למקומן כל היוצאין להציל חוזרין למקומן גדרי פיקוח נפש ציבורי: הרש"ז אוירבך, הר"ש ישראלי והר"ש גורן איסור בישול בהכנת מנה-חמה בשבת האם אדם שהכניס עצמו למצב סכנה רשאי להסתכן? אבטחה בשבת בסיור חינוכי בפולין אספקת מים לאוכלוסיה בשבת שאיבת חלב אם בשבת שינוי זרם חשמלי ומד-מים דיגיטלי בשבת נסיעה בשבת לצרכי הצלה וחזרה ממנה תומכת לידה (דולה) בשבת יולדת המעוניינת לנסוע בשבת לבית חולים מרוחק תומכת לידה והגדרת 'יישוב הדעת' ביולדת (תגובה) פיקוח נפש בסכנה רוחנית חילול שבת לשם הצלה משמד ישוב באירוע פיגוע נסיעת עובדת סוציאלית ומנהיג ציבור בשבת איחוד משפחות בשבת לאחר פיגוע פינוי חללים בשבת ענייני רפואה בשבת - מסורות מפסיקת הרש"ז אוירבך זצ"ל שימוש בתרופות בשבת בליעת לקטזין בשבת הטיפול בפצע מדמם בשבת הטכניקה העדיפה לסגירת פצעים בשבת וביום טוב טיפול בחבלות בשבת - פריקה, נקע ושבר גבס פלסטי רפואי - קיבועו בשבת וטבילת אשה עמו 'גרמא' בשבת - מושג ושימושיו גרמא או נכרי - מה עדיף? מלאכה אסורה הנעשית בעקבות אמירה לנכרי עשיית מלאכה בשינוי בשבת, במקום צער או הפסד איסורי דרבנן ב'שינוי' בצה"ל ובבית-חולים 'המשכת מצב' במלאכות שבת - עקרון הלכטכני ויישומיו שותפות עסקית עם מחללי שבת שותפות קואופרטיבית עם מחללי שבת (נספח) הזמנת כרטיסי טיסה לשבת פלטה של שבת חימום אוכל בשבת בבוקר ה''מיקרו-גל'' בהלכה 'מחליפי חום' - האם כלי שני לענין שבת? דוד שמש - מערכת סגורה שימוש בדוד חימום ESB בשבת בישול בשבת ללא אש בישול בשבת ויו"ט בכיריים אינדוקציה (השראה מגנטית) השימוש במדיח כלים - כשרות ושבת השימוש במדיח כלים בשבת וביום-טוב הפעלת מדיח כלים ע"י שעון שבת מכשיר אדים חמים בשבת שאלות ותשובות חליבה בשבת חליבה בשבת וגרמא חליבה בשבת בדרך גרמא חליבה בגרמא (א) חליבה בגרמא (ב) שאיבת חלב-אם בשבת צידת בעלי חיים איטיים בשבת הפרדת אריזות מזון בשבת השימוש בחיתולים חד-פעמיים בשבת שימוש במגבונים לחים בשבת מגבונים לחים בשבת - תוספת דברים כתיבת אותיות וקודים בשבת בתנאי צבא כתב סתר ב

מאגר תחומין פלוס

 
כדי להרשם למנוי הזמני:
1. הכנסו לאתר 'תחומין פלוס'
2. לחצו על התמונה הראשית.
3. מלאו בטופס שנפתח את הפרטים הנדרשים
4. בתיבת הבחירה "סוג המנוי"
יש לבחור במנוי 'לרגל המצב, מנוי זמני חינם!'
 

רשימת מאמרים בתחומין לפי נושאים -
כל המאמרים מופיעים במאגר החדש תחומין פלוס
 

 


שבת ומועד
הפעלת ספינה בשבת
הפלגה באניה בשבת
הפלגה לימודית בשבת
טיסה רצופה מערב שבת עד מוצ
שמירת שבת בתנאים הסתברותיים
עריכת שמחות בימי שישי
פמוט חשמלי בשבת בבתי כמלון ובבתי חולים
שעון הקיץ בהלכה - הקדמת התפילה בליל שבת
השלמת קידוש ע"י השומע
קבלת שבת מוקדמת
קידוש בעמידה או בישיבה
קידוש במקום סעודה או הקדמת נטילת ידים לקידוש
שיעור בציעת הפת
חיוב נשים בלחם משנה
עליית אבל לתורה בשבת "שבע ברכות" של בנו
קריאת הפטרה ממגילה או מתנ''ך שלם
קריאת הפטרה כהלכתה
דרשת רב בזמן התפילה בשבת
זמירות שבת
פקוח נפש בשבת בצבא
גדרי מלחמה בשבת
שו"ת בענייני צבא ומלחמה
סדרי כוננות בשבת ביחידות המיוחדות בצה"ל
פקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה
התנחלות וישוב הארץ בשבת
שמירת שדות בשבת בעיר הסמוכה לספר
כיבוי הצתות לאומניות בשבת
הצלת נפשות ורכוש בשבת משרפה שהציתו מחבלים
רכב סיור בטחוני בשבת
פתיחת שערי מחנות צה"ל ב'גרמא'
הוראות בטיחות צבאיות לענין פיקו''נ
תוקפם של הוראות בטיחות בצה''ל
פקודה צבאית לחלל שבת
עידוד חיילים היוצאים לקרב תוך חילול שבת
חילול שבת לצורך מוראל הלוחמים
השבת במשטרה
פעילות משטרה בשבת באירוע פלילי
חקירות משטרתיות בשבת
טביעת אצבעות משטרתית בשבת
היוצאין להציל בשבת מתי מותרין לחזור למקומן
כל היוצאין להציל חוזרין למקומן
גדרי פיקוח נפש ציבורי: הרש"ז אוירבך, הר"ש ישראלי והר"ש גורן
איסור בישול בהכנת מנה-חמה בשבת
האם אדם שהכניס עצמו למצב סכנה רשאי להסתכן?
אבטחה בשבת בסיור חינוכי בפולין
אספקת מים לאוכלוסיה בשבת
שאיבת חלב אם בשבת
שינוי זרם חשמלי ומד-מים דיגיטלי בשבת
נסיעה בשבת לצרכי הצלה וחזרה ממנה
תומכת לידה (דולה) בשבת
יולדת המעוניינת לנסוע בשבת לבית חולים מרוחק
תומכת לידה והגדרת 'יישוב הדעת' ביולדת (תגובה)
פיקוח נפש בסכנה רוחנית
חילול שבת לשם הצלה משמד
ישוב באירוע פיגוע נסיעת עובדת סוציאלית ומנהיג ציבור בשבת
איחוד משפחות בשבת לאחר פיגוע
פינוי חללים בשבת
ענייני רפואה בשבת - מסורות מפסיקת הרש"ז אוירבך זצ"ל
שימוש בתרופות בשבת
בליעת לקטזין בשבת
הטיפול בפצע מדמם בשבת
הטכניקה העדיפה לסגירת פצעים בשבת וביום טוב
טיפול בחבלות בשבת - פריקה, נקע ושבר
גבס פלסטי רפואי - קיבועו בשבת וטבילת אשה עמו
'גרמא' בשבת - מושג ושימושיו
גרמא או נכרי - מה עדיף?
מלאכה אסורה הנעשית בעקבות אמירה לנכרי
עשיית מלאכה בשינוי בשבת, במקום צער או הפסד
איסורי דרבנן ב'שינוי' בצה"ל ובבית-חולים
'המשכת מצב' במלאכות שבת - עקרון הלכטכני ויישומיו
שותפות עסקית עם מחללי שבת
שותפות קואופרטיבית עם מחללי שבת (נספח)
הזמנת כרטיסי טיסה לשבת
פלטה של שבת
חימום אוכל בשבת בבוקר
ה''מיקרו-גל'' בהלכה
'מחליפי חום' - האם כלי שני לענין שבת?
דוד שמש - מערכת סגורה
שימוש בדוד חימום ESB בשבת
בישול בשבת ללא אש
בישול בשבת ויו"ט בכיריים אינדוקציה (השראה מגנטית)
השימוש במדיח כלים - כשרות ושבת
השימוש במדיח כלים בשבת וביום-טוב
הפעלת מדיח כלים ע"י שעון שבת
מכשיר אדים חמים בשבת
שאלות ותשובות
חליבה בשבת
חליבה בשבת וגרמא
חליבה בשבת בדרך גרמא
חליבה בגרמא (א)
חליבה בגרמא (ב)
שאיבת חלב-אם בשבת
צידת בעלי חיים איטיים בשבת
הפרדת אריזות מזון בשבת
השימוש בחיתולים חד-פעמיים בשבת
שימוש במגבונים לחים בשבת
מגבונים לחים בשבת - תוספת דברים
כתיבת אותיות וקודים בשבת בתנאי צבא
כתב סתר בשבת
כתיבה חיונית בשבת בדיו מתנדף
כתב מגנטי בשבת למטרות חיוניות
מדידה מטאורולוגית בשבת
פרישת רשת הסוואה ע"ג רכב צבאי והורדת יריעות אהלים בשבת
תחנת כח חשמלית - מבט הלכתי
הנאה מחשמל המיוצר בשבת
שינוי זרם חשמלי בשבת - עקרון הלכטכני ויישומיו
מוליד זרם חשמלי בשבת
מוליכי-על במעגלים חשמליים בשבת
הפעלת חיישנים חשמליים בשבת
נורת התאורה במקרר (פסיק רישיה בדרבנן)
חיישן תאורה בשבת
הפעלה חשמלית בשבת ע"י חיישנים, דיבור או מחשבה
חיישנים אלקטרוניים בשבת
מצלמות טלוויזיה במעגל סגור בשבת - נכתב בשיתוף עם הרב ישראל רוזן
טלוויזיה במעגל סגור בשבת (חילופי מכתבים)
טלויזיה במעגל סגור בשבת
גלאי מתכות בשערי הכותל המערבי בשבת
רמקול בשבת
מיקרופון ורמקול בשבת
שידור רדיו בשבת
שידור רדיו חוזר בשבת
על השימוש בטלפון שבת לרופאים
טלפון גרמא בשבת למטרות רפואיות
השימוש בשתל קוכלארי
פקסימיליה בשבת
דואר אלקטרוני בשעות הסמוכות לשבת
האינטרנט בהלכה
אי-סגירת בנקומט בשבת
מערכות תיקשוב בנקאיות בשבת
הפעלת עסק הפועל באינטרנט בשבת
שימוש במעלית אוטומטית בשבת
מעלית אוטומטית בשבת
מעלית (רגילה) בשבת לנכים לצורך מצווה
עגלת נכים חשמלית בשבת
ריאקציה כימית בשבת
השימוש במקלור (סטיקלייט) בשבת
שימוש בשבת בפלאפון כשעון
לוחות אלקטרוניים בבתי הכנסת בשבת
רשות היחיד לענין עירובין
האם תל-אביב רשות הרבים?
הלכות רשות הרבים במיזוג ת"א-יפו עם בנותיה
קניית רשות משר העיר לעניין עירוב
עירוב חצרות בקיבוץ שיתופי
מחיצות שבת ועירובין
מחיצות שבת בתנאי צבא
מחיצות שבת בתנאי צבא
מחיצות שבת (הערות)
מחיצה במחנות צה"ל
שער מחנה כמחיצה בשבת
עירוב מישוב לישוב דרך הכבישים
עירוב צורת הפתח בתנאי שדה בצבא
הוצאה והעברה במקום שאין בו עירוב
עירוב בעת שהיה באמונים בצבא
שער הננעל בלילה - האם נחשב למחיצה בשבת?
טלטול דברים חיוניים ללא עירוב
נסיעה בעגלת נכים ממונעת שבתית ללא עירוב
הליכת עיוור ברשות הרבים בשבת עם מקל נחייה
טלטול בצבא
תחום שבת במחנה
הערות על תחומין ב'
ברכת עירוב על ידי מי שלא נזקק לו
היש איסור תחומין במחנה צבאי ולמטיילי שטח?
תחום שבת לציוד צבאי
עירוב תחומין במערך ישובים גושי - נכתב בשיתוף עם  הרב ישראל רוזן
האם נשק הוא מוקצה בשבת?
החובל בחברו בשבת במתעסק - האם חייב בתשלומים?
שבת ומועד
חיזוי הראיה של הירח החדש
שיטת רס"ג בקידוש החודש
המולד האמיתי - הבסיס לקביעת ראשי חדשים
בראשונה היו משיאין משואות בראשי חדשים
הודעת קידוש החודש ברדיו לעתיד לבוא
שימוש באופטיקה מודרנית בראיית הירח החדש - נכתב בשיתוף ד''ר יצחק ישי
ברכת ההלל בראשי חדשים ושינויי מנהגים
תחילת זמן ברכת הלבנה
רחיצה ביום טוב בימינו
מוצרי יסוד ללא הכשר לפסח
כשרותן של תרופות הומיאופתיות בפסח
האם מטפחות אף צריכות הכשר לפסח?
חומצת לימון גלוקוזה וגלוטן בפסח
החששות במצות מכונה של ימינו
תהליכים בעייתיים במצות מכונה
מצות המכונה בימינו כשרות הן
תנור חשמלי לצליית הפסח
חמץ שנשלח והגיע בדואר לאחר פסח
כשרות מי המוביל הארצי בפסח
תחמיץ חטה ברפת בפסח
האכלת כלבי יחידה צבאית בפסח
קטניות בפסח
תבלין ''כוסברא'' לאיסור קטניות בפסח
בדיקת חמץ בימינו
הקינואה - ברכת הנהנין ואיסור קטניות בפסח
כיבוי ביום טוב לצורך אוכל נפש
יום טוב שני של גלויות
שמירת יו"ט שני של גלויות בארץ
שמירת יו''ט שני של גלויות ע''י שליחי הסוכנות
דיני יום טוב שני לבני הארץ בחו"ל
שמירת יו"ט שני ע"י בני א"י בחו"ל
יום טוב שני של גלויות
האם לצאת ב''יזכור''?
מהלכות חול המועד בהתישבות
קבלת פני רבו ברגל בקיבוץ
גילוח בחול המועד
גילוח בחול המועד (השגה)
גילוח הזקן בימי ספירת העומר
גילוח בספירת העומר (תגובה)
מנהגי אבלות בימי 'בין המצרים'
מוסיקה בימי בין המצרים ובכל ימות השנה
קניית דירה בין ראש חודש אב לתשעה באב
עוברות ומניקות בתענית
לימוד תורה בתשעה באב ובאבלות
נוסח תפילת  ''נחם''
קביעת תענית וקינות על חורבן גוש קטיף
שימוש בכירות גז בעלות מנגנון בטיחות ביום-טוב
הטיפול בחלב בראש השנה הסמוך לשבת
מספר תקיעות השופר המינימלי בבתי חולים בשעת הדחק
שופר מקרני ראם, יעל ואיל
מעמדה של קרן היעל לעניין תקיעת שופר
קיום חוזר של אותה מצוה
'תרי קלי' במכשיר שמיעה
צום נשים הרות ביום הכיפורים
חולי סוכרת ביום כיפור
סוכה במרפסת שדפנותיה התרופפו בשבת
קשירת "סכך לנצח" בחוטי ברזל
כשרות סוכה מתנפחת
כשרות פרגולה לסוכה
סוכת פרגולה
השימוש בפרגולה כסוכה - עיון נוסף
עיקר סוכה בלילה הראשון - אכילה או ישיבה?
מצטער פטור מן הסוכה
סוכה במקום סכנה בטחונית
יציאה לסוכה קטנה - האם היא בגדר "מצטער"?
חובת השינה בסוכה בימינו לאדם נשוי
טיולים בארץ בחול המועד סוכות
אתרוג מורכב
אתרוג מורכב ושמחת יום טוב
חזזית שבאתרוג - מהי?
כשרותם של אתרוגים חריגים בצורתם ובטעמם
ענף עץ עבות
מהי ערבה כשרה, מהי ערבה פסולה ומהי צפצפה
שימור מלאכותי של ארבעת המינים
נטילת לולב ביו"ט ראשון שחל בשבת - בימינו
שמחת בית השואבה
דרך חדשה-ישנה בסדרי שמחת תורה
חובת נר חנוכה מוטלת על 'הבית'
תלמידי חו"ל ונר חנוכה
חיוב סומא בנר חנוכה
נרות חנוכה בבתים משותפים
הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת
חנוכיה חשמלית
אימתי זמן פורים בבית אל
זמן פורים בבית אל
פורים בעיר לוד
זמן הפורים בעיר לוד
זמן פורים בספסופה
זמן הפורים בבאר-שבע
דברי הסבר באמצע קריאת המגילה בפורים
קריאת מגילה ביום או בלילה - איזו עדיפה בשעת הדחק?
קריאת המגילה ע"י נשים
קריאת המגילה ע"י אשה לפני נשים
קריאת מגילה על ידי חרשת בעלת שתל קוכלארי
שאלות ותשובות חלק א
קימה לכבוד הנופלים ביום הזכרון
תוספת יום טוב ללוח השנה
שאלות ותשובות (מיקבץ)
יום העצמאות שחל בשבת או בערב שבת
חתימת  ברכת השכיבנו ביום העצמאות וביום ירושלים

 

מצוות וקיומן
הוראה אחר הוראה
דעת תורה בענינים שאינם הלכתיים מובהקים
הבעת דעה ע''י הרבנים הראשיים לישראל
דעת תורה - בענין שאינו הלכה (תגובה)
לימודי ''חול'' במשנת הרמב''ם
היש להעדיף לימוד בישיבה תיכונית או בישיבה
לימוד בישיבה ללא לימודי חול נגד רצון ההורים
לימוד חכמות חיצוניות במשנת אדמו''ר מליובאוויטש
שיעורי תורה במוסד חילוני - תשובת הראי''ה קוק
אי אמירת אמת בענייני הלכה
רב ותלמיד שאינם הגונים
לימוד תורה מרב שאינו הגון
''זרוק מרה בתלמידים'' - מדיניות חינוכית מחוייבת?
תרגום וחיבור ספרי קודש בלע''ז
איזכור שם שמים בעת הלימוד
השארת ספר פתוח בעת הפסקה בלימוד
הוי שקוד ללמוד... מה שתשיב לאפיקורס
מסגרות חינוך ציבוריות ואליטיסטיות
הסעת תלמידים למוסדות חינוך מחוץ למקום מגוריהם
כפייה על המצוות
קיום מצוות בכפייה
נשים במצוות הציבור - בניית המקדש כמשל
תלמוד תורה לנשים
מצוות וקיומן
כיוון התפילה - פני הש"ץ לאן?
כיוון תפילת עמידה - לירושלים או לארון הקודש
אכילה ושתייה ברחבת הכותל המערבי
הוצאת ילד בוכה מבית הכנסת
בית כנסת דו-תכליתי
בית כנסת שחלקו נבנה בשטח פרטי
הריסת בתי הכנסת של גוש קטיף
סתירת בתי הכנסת בגוש קטיף
ביצוע שיפוצים בבית כנסת
מכירת בית-כנסת והפיכתו למסגד
הכנסת כלב נחייה לרחבת הכותל המערבי
מנגנון אזעקה בארון קודש
ספר תורה תימני בקהילה אשכנזית
תרומת ספר תורה ליישוב ששינה מקומו
כתיבת סת''ם במדפסת הזרקה
הדפסת ספרי תורה, תפילין ומזוזות - נכתב בשיתוף עם הרב יואל קטן
תיוג ספר תורה בידי אשה
כתיבת אות ח' בסת"ם
דיני סת"ם
זיהוי ספרי תורה
נטיעת גן צבורי בחורבת ר' יהודה החסיד
תליית שלט מזהה על ספר תורה
השארת ספרי תורה פסולים בארון הקודש
שיגור ספר תורה לחלל
חקיקת אשור הבדיקה בשולי מזוזות
מזוזה כסגולה לשמירת הבית
מזוזות בשערי ירושלים העתיקה
מזוזות בבית שכור - כמנהג בעל הבית או השוכר?
מזוזה בחדר לידה
קביעת מזוזה פתוחה
הזכות על תשמישי קדושה שאינם בשימוש
איסוף פסולת ניר של כתבי קודש לצורך מיחזור
מיחזורם של עלוני בתי כנסת
תחליפי 'גניזה' לעלוני השבת
חולצה-טלית
הטלת תכלת בציצית
מניין חוטי התכלת בציצית
חידוש מצות תכלת בציצית
תכלת בציצית - מצוה מן המובחר, או חיוב גמור?
ביטול עשה בהעדר תכלת בציצית
בין תכלת ללבן
מצוות וקיומן
האם גר יכול לברך  ''ברוך שלא עשני גוי''?
שאלות ותשובות חלק ב (מבטא בתפילה)
זמני היום בצוללת
תחילת זמן תפילת שחרית
תפלה בצבור לפני הנץ החמה
תפלה ביחידות במקום לימודו
הא אפשר לצרף למניין חולה אלצהיימר כדין ישן?
תפילה מתוך סידור אלקטרוני
קלס - לשון שבח או גנאי?
ארץ שצריכה למטר מז' במרחשון ובימות החמה
תפילה להצלחה בהגרלה - נכתב בשיתוף עם פרופ' עלי מרצבך
עובר עבירה - האם רשאי להיות ש"ץ?
המתנת הש''ץ לרב
נשיאת כפיים - שאלות ותשובות
כהן שהרג נפש בתאונה - מהו לנשיאת כפים?
נשיאת כפיים ע''י כהנים לוחמי מלחמות ישראל
ברכת כהנים בעמידה על פרוטזה ובישיבה על כיסא גלגלים
ברכת כהנים בזמן הזה בחיפה ובצפון הארץ (עם נספחים מהרצי"ה והאדמו"ר מלובאביטש)
תיקון בעל קורא שטעה
תיקון בעל קורא שטעה (תגובה)
עליית נשים לתורה
'כבוד הציבור' בקריאת נשים בתורה
ברכת הגומל אחת לשני חייבי הודאה שונים
ברכת "ברוך שפטרני" - בעליה לתורה או בסעודה?
חליצת התפילין
ברכת לחם האִנְגַ'רה העשוי מטֵף
הפסק ושינוי מקום בסעודה
הצירוף לזימון בחדר אוכל
אכילת מזונות ללא קביעות סעודה
מצוות וקיומן
הלנת המת בירושלים בימינו
חובת קריעה לאחר פטירת אחד מגדולי הדור
השתתפות בהלוויה
הספד על ידי נשים בעת הלווייה
בחייהם ובמותם - נפרדו (קבורת רשע בסמוך לצדיק)
הנאהבים בחייהם! - ובמותם? (קבורת יהודי סמוך לגוי)
מיהו מאבד עצמו לדעת?
קבורת קצין נכרי מאב יהודי
קבורת נכרים ע"י חברה-קדישא
הסדרים לקבורת נכרים וספקות בבתי העלמין -נכתב בשיתוף הראשל''צ הרב אליהו בקשי דורון
חפץ שנהרג בו אדם - האם חייב קבורה?
ספק קברי גויים בארץ ישראל
פינוי קברים לצורכי ציבור
מילוי בית קברות בעפר וקבורה מעליו
פינוי בית קברות
העלאת עצמות מחו''ל
פינוי גופת נפטר הקבור שלא כראוי
העתקת קברים
קבורה במבנים
ליקוט עצמות הלכה למעשה
הקמת אהל על קברו של הרע''ב
'שבעה' בארץ אחרת ממקום הקבורה
הודעה על מוות לקרובים
תפילה ליד ציון הקבר
תפילה בטלית ובתפילין בקברי צדיקים
זהוי קברי צדיקים בגליל ע''י האר''י
כבוד החיים או כבוד המתים?
מוזיאון המתים
איסור הצגת גופות אדם בתערוכה
עליה לקבר ותפילה שם - דרישה אל המת?
השתתפות אבל בנשואי קרובו
מפגשי גיבוש חברתי וביטויי שמחה נוספים בשנת אבל
איסור לימוד תורה באבלות
לימוד תורה בתשעה באב ובאבלות
השתתפות אבל בשמחה ויציאתו מביתו כדי שינחמוהו
מצוות וקיומן
הנהגות האר"י בהלכה
מסירות נפש לקיום מצווה
הערמות הלכתיות כתקנות ציבור
מצוות ועבירות הנעשות בשעת שינה
שומר פתאים ה'
שעת הדחק כגורם בפסיקת ההלכה
חילול השם כגורם בפסיקת הלכה
זהוי קברי צדיקים בגליל ע''י האר''י
שמיעת הבדלה באמצעות רמקול
ברכת "חכם הרזים" על שישים ריבוא מישראל
זמני היום בצוללת


איסור והיתר
תעודת כשרות במקום פריצות
עריכת חופה במקום ללא תעודת כשרות
תחרות כשרה בעולם הכשרות
הפלת הבהמה קודם לשחיטתה
בית המטבחיים אין בו משום רסוק אברים
שחיטה בקרני לייזר
יותרת במעי הדק של העופות - נכתב בשיתוף ד''ר משה דיסון
הטיפול בטריפות במדינת ישראל
מסחר ושיווק מאכלים שאינם כשרים
היש פתרון לטריפות ע''י עדר בני-פקועה?
בן פקועה - מין בפני עצמו ואינו בכלל בהמה
כשרות בשר מבני פקועה
שחיטת בעלי חיים בנוכחות בעלי חיים אחרים
מליחת בשר
טיפול תעשייתי בבשר לפני המליחה
אוטומציה למליחת עופות - נכתב בשיתוף עם הרב יאיר מאיר
בישול בשר בחלב לצורך מחקר מדעי
אוטומציה למליחת עופות
צמצום כמות המלח במשחטות
דם ביצים בימינו
בדיקת תולעים - טעם החיוב וגבולותיו
בדיקת תולעים במיעוט מצוי
כוי - כשרותו של בעל-חיים מיובא
כשרות האיל והצבי
כשרותו של האַיָּל האדום
הג'יראף - כשרותו לאכילה
כשרות הג'ירף לאכילה - דו''ח ניתוח נכתב בשיתוף ד''ר ארי ודניאל זיבוטפסקי
כשרות הג'אמוס
השמדת חזירים מוחרמים
רשימת העופות הטהורים ושאינם טהורים
גידול פסיונים בארץ (לשאלת כשרותם)
כשרות העוף פניניה
כשרות הפלמינגו המצוי (שקיטן)
כשרות דג הצלופח
כשרותו של הארבה - נכתב בשיתוף עם ד"ר זהר עמר
בדיקת ירקות מתולעים באספקלריה סטטיסטית
בשר מתאי גזע
בשר מתאי גזע (תגובה)
בשר מתאי גזע (תגובה)
כשרות פולי קופי-לואק
מרגרינה שיש חשש שמעורב בה שומן מן החי
מראית העין במאכלי בשר וחלב
בדיקת חרקים בתעשיית המזון (כרובית)
בליעה ופליטה בכלים לאור תוצאות המבחן המדעי
בדיקת חרקים בירקות עלים קפואים במפעלים
בליעת כלים בימינו
השימוש במדיח כלים - כשרות ושבת
הדחת כלי בשר וחלב באותה מכונה
הכשרת כלים במכונת הדחה
הגדרת ה'בישול' במיקרוגל
אבקת תפו''א לענין בישול עכו''ם
חלב נכרים בימינו
דין חלב נכרים בחליבה רובוטית
מדיניות הרבנות הראשית במוצרי חלב נכרי
חומץ הנעשה מסתם יינם
יין מפוסטר - סתם יינם?
יין שנגע בו מחלל שבת
יינו של מחלל שבת
בישולי נכרים - במקומות ציבוריים
שימוש בכלים ללא טבילה בשעת הדחק (כלי חשמל, ואורח)
הטבלת כלים חשמליים
קצירת חיטה קודם הפסח
מכירת בהמות מבכירות
כשרותו של בשר מתורבת (תגובה)
בשר מתורבת (תשובה לתגובה)
בשר מתורבת (סקירה ותגובה)
איסור והיתר
קניות במזרח האלילי בימי חגיהם, במישרין ובאינטרנט
פסלוני עבודה זרה במוזיאונים
הריסת פסלים ארכיאולוגיים
שימוש באולם שהעמידו בו צלמי אלילים
איסור עשיית צורות
בובות משחק ותמונות נוף המכילות גרמי שמים
האם מותר להתפרנס מעשיית פסלים?
תרומות אוונגליסטים ואיסור "להחזיק טובה לכמרים"
עידוד תיירות דתית של מוסלמים בארץ
מנורת שבעה קנים עם צורות אדם
על המנורה עם צורות אדם שניתנה לכנסת
אנדרטה עם צורות אדם שניתנה לכנסת
העובר ליד בית עבודה זרה ונהנה בעל כרחו
האזנה למוסיקה כנסייתית
שאלות ותשובות חלק ב
שימוש בתעודת זהות של גוי בתקופת השואה
תחליפי אמונה - משהו על דרכי האמורי
האם יש מזל לישראל?
משחק השחמט
איסור והיתר
גילוח במכונה
לשאלת כשרות מכונות הגילוח
רפואה
הגדרת אדם - משמעותה ההלכתית כיום
כפיית טיפול רפואי - נכתב בשיתוף עם ד"ר יחיאל בר-אילן
תשובות בעניני רפואה - כפיית חולה ליטול תרופה
כפיית חולה לקבל טיפול רפואי
סדר הטיפול בפצועים בפיגוע המוני
קדימויות בהצלת נפשות ע"י רופא
הפסקת טיפול בגוסס לשם טיפול בחולה אחר
הכללת תרופות לאיכות-חיים בסל הבריאות
הוצאת ממון לצורך הצלת חיים
איזה רופא עדיף כמנהל מחלקה? נכתב בשיתוף ד"ר איתי פטאל
רשלנות רפואית
מדרגות ברשלנות רפואית - "מבחן הרופא הסביר" לאור ההלכה
אחריות רופא לנזקי טיפולו
הקזת דם לצורכי בדיקה רפואית
בדיקת דם מיותרת בתינוק לפי דרישת אמו
קריאה לתרומת דם במלחמת העולם הראשונה
שכר רופאים
טיפול בפציינט שלא ישלם לרופא - נכתב בשיתוף עם הרב יצחק זילברשטיין
טיפול רפואי בהורים בניגוד לרצונם
ניתוח להחלפת המין
אתיקה בשימוש באסירים למחקרים
אתיקה רפואית במעבדה
ניסויים בבעלי חיים לצרכי מחקר
ניסויים בבעלי חיים בפיתוח תרופות קוסמטיות
מתשובותיו של רב לרופא
עישון סיגריות במבחן ההלכה
האם מעשן סיגריות כשר לעדות?
קנאביס למטרות רפואיות
רפואה
חופת נידה - היבטי הלכה ורפואה - נכתב בשיתוף עם ד''ר חנה קטן
השפעת השימוש בגלולות על דין וסתות
השפעת השימוש בגלולות על דין וסתות
פצעים בצוואר הרחם - היבט רפואי והלכתי - נכתב בשיתוף ד"ר חנה קטן
התקן תוך-רחמי וצילום הרחם
וסת הגוף - הבט הלכתי ורפואי
צום יולדת ביום הכפורים
השימוש באמצעים למניעת הריון
הריון נישואין ושבת (בעיות ברפואה הלכתית)
תשובות בעניני רפואה - הסרת השחלות והצנורות מאשה שכבר הוסר ממנה הרחם
תרומת שחלות - האם אסורה מחמת סירוס?
השתלת שחלות בעיני ההלכה
השתלת רחם
קשירת חצוצרות לאישה היולדת בהפריה חוץ-גופית
הפלות מלאכותיות - היבטי הלכה
כיצד לבצע הפלה מלאכותית?
שלבים בהריון לעניין איסור הפלה
הפלת עובר שאובחנה אצלו מחלה קשה
תשובות בעניני רפואה - הפלה מלאכותית לנוכרית
טיפול כימותרפי באשה בהריון (חילופי מכתבים)
הריון לשם השתלת רקמות העובר
דיני נזיקין בהפלות מלאכותיות
בדיקות פוריות והשלכותיהן
המעמד ההלכתי של זוג עם בעיות פוריות
היתר איסורים למען מצות פרו ורבו
היתר איסורים לצורך מצות פרו ורבו
הפריה חוץ-גופית
הפרייה חוץ גופית לצורך בחירת המין הרצוי
טיפולי פוריות בשבת
השמדת ביציות מופרות ודילול עוברים
דילול עוברים
גניבת ביציות מגופה של אשה
הפרייה חוץ-גופית אצל זוג פרוד
בעלות על ביציות מופרות
הפרייה חוץ-גופית אצל זוג פרוד
לקיחת זרע מבעל מחוסר הכרה
עובר פגום - אבחון מוקדם ומניעת הריון - נכתב בשיתוף ד"ר חנה קטן
מצוות 'פרו ורבו' אצל בני זוג נשאי מחלה גנטית
זהוי התפתחותו של ולד באמצעות אולטרא-סאונד
סמים לגוסס; כימותרפיה למעוברת; הוצאת בת מרשות אמה
שיכפול גנטי
השיבוט הגנטי
קורס הכנה ללידה
הרגעת יולדת ומעוברת
רפואה
קביעת אבהות באמצעות מערכת תאום הרקמות המרכזית - נכתב בשיתוף עם ד"ר חיים בראוטבר, ופרופ' דוד נלקן
זיהוי הלכתי על פי בדיקת DNA
קביעת יורש על סמך בדיקת DNA
בדיקת רקמות לקביעת אבהות
הנדסה גנטית
מדיניות הלכתית והנדסה גנטית
דרכים בחקר ההלכה ובבירורה
קביעת אמהות
הפרייה מלאכותית ופונדקאות
מיהי אמו של ילוד - ההורה או היולדת?
יחוס אמהות בהשתלת עובר ברחם של אחרת
יחוס אמהות בהשתלת עוברים
רחם מלאכותית כמכריעת ספק היוחסין בפונדקאות
מיהו אב בימינו?
ייחוסו של הנולד מפונדקאית נכריה לאביו היהודי
ייחוס ולד הנולד על ידי הזרעה מלאכותית
יחוסו של הנולד מזרע שמקורו במאגר זרע
היתר נישואין לוולד פנויה שהרתה בהפריה מלאכותית
הפריה חוץ גופית - יחוס הילוד וקיום מצות פריה ורביה
השתלת רקמת אשכים לצורך הפריה חוץ-גופית
תקלות העלולות לצמוח מהשתלת עוברים
תוקפו של הסכם להפרייה חוץ-גופית
בעלות על זרע מוקפא
אבהות לאחר מיתה
מעמדו של ילד שנולד מהפריה חוץ-גופית לאחר מות האב
הפריה חוץ-גופית לאחר מות האב
הפריה חוץ גופית לאחר מות האב - תשובה להשגות הרב אריה כץ
רפואה
דיור ותנאי מגורים של זקן
שליח ציבור בכסא גלגלים
עגלת נכים חשמלית בשבת
נסיעה בעגלת נכים ממונעת שבתית ללא עירוב
העיוור בהשקפת היהדות
''עיניים חשמליות'' - האם נחשבות כ'ראיה'
השתלת קרנית בהלכה
מעמד החרש במציאות זמננו
נישואי חרש בימינו
השתל הקוכלארי והגדרת החרש בהלכה
השימוש בשתל קוכלארי
האפילפסיה בזמננו - וההלכה
חלוש הדעת, השוטה והפתי
בעלי מוגבלות נפשית, שכלית ואוטיזם
האם הסובל מסכיזופרניה כשר לעדות קידושין?
הא אפשר לצרף למניין חולה אלצהיימר כדין ישן?
אישפוז סוטה במוסד מחלל שבת
נשואי מפגרים
מחלות המסכנות בני זוג וצאצאים
אי נקיטת מי-רגלים - האם מום לקידושין? - נכתב בשיתוף עם ד"ר מנחם נוימן
הסתרת מידע בשידוכין - נכתב משותף עם ד"ר חנה קטן
הטיפול ביילוד הפגום
הפרדת תאומי סיאם
פצוע דכה מחמת בעיטה
ביאתו בקהל של סריס מחמת הקרנות רפואיות
האם סריס מחמת הקרנות מותר לבוא בקהל?
פצוע דכא - השיטות להוצאת זרע מהאשך
פסול פצוע דכה בניתוח לשינוי המין
נישואי גר פצוע דכא
רפואה
השתלות הלב
ריפוי כוויות ע''י השתלת עור מן המת
בנק עור לצורך ריפוי כוויות
השתלת עור מהמת
השתלת עור מהמת (חליפת מכתבים)
תרומת איברים
מכירת אברים להשתלה
תרומת איברים למטרת רווח כספי
מוות מוחי והשתלות לב וכבד
השתלת אמה (איבר מין זכרי)
קניינים במכירת כליות
תאי גזע - היבטים רפואיים, אתיים והלכתיים
איסוף דם מחבל הטבור לאחר לידה
חיוב האב בהוצאות חתונת ילדיו ולימודי מקצוע
רפואה
הריון נישואין ושבת (בעיות ברפואה הלכתית)
על השימוש בטלפון שבת לרופאים
מכשיר אדים חמים בשבת
שימוש בתרופות העשויות מחומרי איסור
הסרת שיער מן הגוף בלייזר לגברים
קעקוע במקום גבות העיניים
איפור קבוע וכתובת קעקע
מחיקת השם בכתובת קעקע
מצוַת ביקור חולים - מטרתה ואופן קיומה
ביקור חולים - צורך סיעודי וסיוע נפשי
רפואה
יחס ההלכה לפסיכולוגיה המודרנית (שיחה)
רבנים כפסיכולוגים
דברי חלומות בהלכה
התרפאות בדברי תורה
דעת הרמב''ם  על רפואה באמצעות ''סגולות''
הסתייעות במדיטציה ובטכניקות דומות
טיפול בקינסיולוגיה ובשיטת 'מוח אחד'
מגע בין נשים לגברים בטיפול רפואי משלים
אכילת שליה לרפואה על ידי היולדת
כשרותן של תרופות הומיאופתיות בפסח
היחס התורני לקשיי למידה
האבחנות הרפואיות של חז''ל
בדיקות שנקבעו על ידי חז"ל לעומת בדיקות מקצועיות בימינו
מדיטציה במבט יהודי

רפואה
תשובות בעניני רפואה (לקט)
הצלת חיי פגים באינקובטור
ניתוק חולה שאפסו סיכוייו לחיות ממכונת הנשמה
ניתוק חולה ממכונת הנשמה (הערות)
חיבור גוסס למכונת הנשמה - מצוה או איסור
הצעת חוק 'מוות במרשם רופא' על פי ההלכה
הנשמתם והחייאתם של חולים בדמנציה מתקדמת
ניתוק מכשיר המספק מכת חשמל בעת פרפור הלב
'טהרה' למת שנפטר ממחלה מדבקת
הוצאת קוצב-לב מגופו של נפטר
תרומת גוף למדע לאחר מיתה
שיעור חלקי המת המחייב קבורה
נתוחי מתים במדינת ישראל
ניתוח נפלים לאחר המוות
האם מותר לכהן לבקר בבית חולים?
כניסת כהנים לבתי חולים
הצעה לתיקון בעית טומאת כהנים בבתי חולים
ההצעה לתיקון בעית טומאת כהנים בבתי חולים
בוידם אינו עליה
סדק שבתקרה אינו מציל מפני הטומאה
סדק שבתקרה חוצץ בפני הטומאה
קבר אינו מטמא באוהל - פתרון לבעיית טומאת כהנים
טיסת כהנים מעל בית קברות
טיסת כהנים מעל בית קברות
האם מותר לכהן ללמוד בבית ספר לרפואה בחו"ל?
השתלת פיגומים ביולוגיים (פיגומי רקמה ושתלי עצם) לכוהנים


הארץ ומצוותיה
המדינה העברית וקדושת הארץ
שיטת הרמב''ם בענין קדושת הארץ והמקדש
כיצד מתקדשת א"י?
גבולות ארץ-ישראל על פי המקורות
גבולות ארץ ישראל במשנת הרמב''ם
עמדת רבנים בפולמוס חלוקת הארץ (תרצ''ז)
גבולות ירושלים - היבטי ההלכה
תחומיה המקודשים של ירושלים
ארץ ישראל היא משני עברי הירדן
עבר-הירדן ורמת-הגולן - נחלה לישראל
הגולן ועבר הירדן
חבל ימית וחוף עזה לחיוב המצוות התלויות בארץ
הנגב והערבה - האם נתקדשו בקדושת הארץ?
"גבול עולי מצרים" והשמיטה
תשובת ר' משה יהודה עבאס - גבולה הצפוני של ארץ ישראל
אזור ים המלח בהלכה
ארץ הלבנון בהלכה
הארץ ומצוותיה
מצות יישוב ארץ ישראל - דאורייתא או דרבנן?
יחיד וצבור במצות ישוב ארץ ישראל
דעת הרמב''ן בכיבוש הארץ
שיטת הרמב"ן והרמב"ם במצות ירושת הארץ
דעת הרמב''ן בכיבוש הארץ
מצות יישוב הארץ לפי רש''י
חזקת ארץ-ישראל ע''י יחידים למען הכלל
המאבק על ארץ ישראל מול אויבינו
מאבק ימית בראי ההלכה
איסור מסירת שטחי א''י לנכרים
מסירת שטחים מא''י במקום פקוח נפש
מסירת שטחים מא''י במקום פקוח נפש
אדמת הקודש ופיקוח נפש
מסירת שטחי א''י לנכרים
אדמה תמורת שלום
אדמה תמורת שלום? (תגובה)
פיצוי כספי בעקבות עקירה מיישוב
יישוב שנבנה על אדמה גזולה
בעלות נכרים באדמות ארץ ישראל
מכירת קרקע בארץ ישראל לנכרים
השכרת דירה לנכרים בארץ ישראל
המגורים באזורי יש''ע בעת סכנה
ההתיישבות בחבלי הארץ שבריבונות נכרית
מצוַת יישוב א''י ואיסור 'לא תחנם' בגוש קטיף
התנחלות וישוב הארץ בשבת
שאלות ותשובות חלק א
תפילה לשלימות ארץ-ישראל
תפילת הנוטעים
התאכרות למען התורה והעבודה
גידול בהמה דקה ביישוב מרוחק
ברכה על מצות ישוב ארץ ישראל
האם מברכים 'מציב גבול אלמנה' רק על יישוב חדש?
הארץ ומצוותיה
עלייתם של רבני קהילות ארצה
סכנת דרכים בעליה לא''י
תירוץ הפרנסה - כמניע לאי עליה ארצה
יציאה לחוץ לארץ
יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ
יציאה לחוץ לארץ כדי להתפלל ליד קברות הצדיקים
תרבות טיולי חו''ל
יציאת כהן לחוץ לארץ בימינו
כהנים מחוץ לתחום עולי בבל
ירידת אשה מא''י לצורך נשואין
מעבר דירה מירושלים בימינו
ישראלי בחוץ לארץ
פינוי עצמותיו של מונטפיורי לארץ
הוצאת ספרי קודש לחו''ל
הארץ ומצוותיה
הבאת שליש בתבואה
עמק בית שאן - חיובו בהפרשת תרו''מ
הפרשת תרומות ומעשרות מראש
מה לעשות בתרומת המעשר המצטברת?
הפרשת תרומות ומעשרות מפירות א''י בחו''ל
הפרשת חלה מפשטידת אטריות
הפרשת חלה ציבורית בברכה
הפרשת חלה מחלה הנאפית בגן הילדים (תוספת דברים)
ברכת הגורן - ברכה שנעלמה
הארץ ומצוותיה
הגדרות הירק והאילן במדע ובהלכה
לשאלת הערלה במציאות ימינו
יחס ההלכה לגידולים יוצאי דופן
פאפיא - אילן או ירק
הפיטאיה
ערלה בפרי הפיטאיה
צמח הפלפל - ירק או אילן?
הרכבת ראש בגפן ופרי הדר בדין ערלה
דין ערלה במשתלה בשקיות פלסטיק ושתילה בגוש לענין שנות ערלה
מניין שנות הערלה בנטיעות שעל מצע מנותק בשמיטה
נטיעה בשמינית כאשר מניין שנות הערלה מתחיל בשמיטה
הארץ ומצוותיה
הגדרת ה''מין'' בכלאים עפ''י שיטת הרמב''ם
קיום כלאי אילן
כלאים במטעים
כלאי אילנות - בטנה עם אלה אטלנטית
כלאים בכרמי נכרים
הרכבת אבטיח או מלון על דלעת
הרכבת דקלים
הנדסה גנטית בצמחים
הארץ ומצוותיה
הוראות לשנת השמיטה תרס''ג
לקראת שנת השמיטה תש''מ ברמת מגשימים
הזמנת יבול מנוכרי לשמיטה
מיכשור הלכטכני לשמיטה - נכתב בשיתוף עם יאיר מאיר
זריעה באמצעות מכשיר גרמא בשביעית
חממות בשביעית ובשבת
חממות ומצעים מנותקים בשביעית
חקלאות אוטומטית בשמיטה בחממה עם מצע מנותק
מניין שנות הערלה בנטיעות שעל מצע מנותק בשמיטה
גדרי אוקמי ואברויי
טיפול בגינת בית משותף בשביעית
נטיעה בשמיטה לצורך קביעת בעלות
קצירה לצורך הקרקע
מכירת צמחי גינה בשביעית
אוצר בית דין - ביטוי למעמד הציבור בשמיטה
אוצר בית דין - הנחלת הלכה
מערכת אוצר בית דין ארצית לשנת השמיטה
מצות אכילת פירות שביעית
יצוא פירות שביעית
כיצד שומרים על קדושת שביעית בפירות?
שימוש תעשייתי בפירות שביעית
סחיטת פירות הדר בשביעית
איסור ספיחין במאכל בהמה
זמני ביעור של פירות שביעית
זמני קדושת שביעית בצמחי תבלין
הדלקת נר חנוכה בשמן של שביעית
משלוח מנות בפירות שביעית
היתר המכירה לאחר קום המדינה
גמירות דעת ב"היתר מכירה" בשביעית
תוקף
היתר מכירה בשמיטה - למי ולמי?
היתר מכירה או אוצר בית דין?
הסתמכות על היתר מכירה בשל יוקר פירות שביעית
הפרשת תרו"מ בשדה שלא הופקרה בשביעית
תרומות ומעשרות לאחר היתר המכירה
שביעית באדמת הפקר
נטיעה בשמינית כאשר מניין שנות הערלה מתחיל בשמיטה
מצות הספירה בשביעית וביובל
מניית שמיטה ויובל
שמיטת כספים בחובות מחמת מכר או שכירות
שמיטת כספים בצ'ק שלא נפרע

אישות ומשפחה
סדר חוסן - הבית שנהרס כבסיס לבית חדש
נישואי אישה עם אישה שהפכה לאיש
אישה עם פרופיל גנטי של איש
נאמנות אדם על יהדותו
ייחוס הולד אחר האם
תינוקת שנולדה מאנס שזהותו אינה ידועה
נישואי תערובת
טיהור ממזרים ומעמד העבדות בימינו
גדרי היתר ממזר בשפחה
דרך לטיהורם של ממזרים
ייחוס עולה חדשה לצרכי נישואיה
איסור נישואי גיורת לכהן
האם יכול כהן לשאת בתם של נכרי ויהודיה?
נישואי בת נכרי לכהן
נישואי כהן לבעלת תשובה
מעמדו של אדם שאביו החזיק עצמו ככהן ואמו גרושה
קביעת כהונה על פי שמות משפחה
נישואי גיורת למי ששמו 'כהן'
נאמנות מי ששמו "כץ" וטוען שהוא לוי
סידור חופה לכהן וספק גרושה כדי למעט באיסורין
תוקף חופת נידה בזוג שאינו שומר מצוות
איסור אשה לבועלה לאחר שזינתה עם שניים
אישה שזינתה תחת השפעת סמים - האם מותרת לבעלה?
היתר נישואין למינקת חברו
נישואי גרושה מינקת בלי המתנה
הבחנת שלושה חדשים בגיורת
שלושת חודשי ההבחנה בקבלת גרים בימינו
חדשי הבחנה בנישואין לאחר גירות
המתנת חודשי הבחנה בהזרעה מלאכותית מתורם
נישואי פונדקאית הרה
שאלות ותשובות
דחיית נישואין לשם רכישת השכלה מקצועית
עריכת חופה ללא עשרה שומרי מצוות
עריכת חופה במקום ללא תעודת כשרות
חופה בבית הכנסת
חתימת כתובה לפני השקיעה וחופה לאחריה
מתן טבעת מן הכלה לחתן בסוף טקס החופה
טבעת נישואין לגבר
מנהג קריאת הכתובה בחופה
הפסק בין הברכות בחופה
המנהג שהחתן מוליך את הכלה לחדר הייחוד
ייחוד סמוך לחופה
ייחוד לאחר החופה לפי מנהג הספרדים - תגובה למאמרו של הרב יצחק יוסף בתחומין לא
ייחוד לפני החופה לפי מנהג הספרדים (תגובה לתגובה)
ייחוד לאחר החופה לפי מנהג הספרדים (תגובה חוזרת)
תפקידם של עדי הייחוד בחופה
מיהו אב בימינו?
בגדרי החיוב להשתתף בשמחת חתונה
כדי שלא לבייש
ברכת חתנים
חיוב נשים בברכת חתנים
כיסוי ראש הכלה בסעודת הנישואין
ישיבה מעורבת בסעודת נישואין
האם אפשר לדחות את 'ליל הכלולות'?
חתן ושושביניו בסוכת הקבוץ
שבע ברכות בסעודה שלישית היוצאת למוצ''ש
קדושין וגרושין ע''י מי שאינו מוסמך
ערעור על ביצוע קידושין
חתן ממלא מקום
נוכחות של עדים פסולים בקידושין
נישואין שלא כדת משה וישראל
חוק נישואין וגירושין - היצא שכרו בהפסדו?
קידושין ריפורמיים
קידושין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי
קידושין קונסרבטיביים
נישואים אזרחיים
נישואים אזרחיים
ההכרה בנישואין אזרחיים ע"פ ההלכה
הצעת חוק חיים משותפים
נישואין אזרחיים וממזרות - נכתב בשיתוף עם הרב מנשה קליין
חיוב מזונות בנישואין אזרחיים
אישות ומשפחה
שבעה נקיים קודם לחופתה של גיורת
גדרי הנחת מוך דחוק
בדיקת היום הראשון משבעת הנקיים
טבילת נשים בשביעי בשעות היום
טבילת אשה בערב שבת מבעוד יום
נוכחות בלנית בשעת טבילת האשה מנדתה
חפיפה במרכך שיער לפני הטבילה
חציצה בציפורניים ארוכות, צבועות ובנויות
טבילה עם ראסטות בשיער
עדשות מגע - האם חוצצות בטבילה
טבילתה של חולת אוזניים
תפירות במקום השן לעניין חציצה בטבילה
גבס פלסטי רפואי - קיבועו בשבת וטבילת אשה עמו
הכשר מקוואות בימינו - נכתב בשיתוף עם איתי בז'סקי
מקוה על גבי מקוה - נכתב בשיתוף עם הרב יצחק מרוה
מקוה על גבי מקוה (הערות ותיקונים)
"מקווה על גבי מקווה" מימי המרידות ברומאים שהתגלה בהרודיון  נכתב בשיתוף עם רועי פורת, ד"ר דוד עמית ופרופ' אהוד נצר
טבילת נשים במקוה שטבלו בו גברים
מקוואותיה העתיקים של ירושלים
המקווה במצדה
טיהור מי מקווה
יישומן של הלכות נידה בימינו
דימום רחמי כבד - הטיפול הרפואי וההשלכות ההלכתיות נכתב בשיתוף עם ד"ר חנה קטן
דימום מהתקן תוך-רחמי
הצעת ה"שפופרת" כפתרון עבור אי-פריון הלכתי
הצבעים במבט תורני
הכינה והפשפש, הגריס והתורמוס בהלכות נידה
כמה ימים יש למנות אחר ראיית כתם?
עונה בינונית בימינו
חיוב היוצא למילואים בפרישה סמוך לווסת
שאלות ותשובות
ישיבה ונסיעה משותפת עם אשתו נידה
האם מותר לאשה ללבוש מכנסים רחבים?
שיעור טפח בערווה
גילוי שערה של אשה נשואה
גילוי שיער - לפחות ספק איסור דאורייתא (תגובה)
שיעור כיסוי ראש של נשים
כיסוי שערות ראשיהן של גרושה ואלמנה
אישות ומשפחה
מצות מילה וברית מילה
דחיית ברית מילה כשאורחים יבואו בשבת
ברית מילה בשבת לילד שנולד אחרי טיפולי פוריות
ברית מילה - היבטים רפואיים הלכתיים
הרדמה בברית מילה
ערכה חד-פעמית למילה
פריעה בציפורן בברית מילה
מילה ע"י האב ופריעה ע"י המוהל
מציצת מילה בפה ובשפופרת: מה עדיף?
לפולמוס מציצת מילה בשפופרת
בדיקת צהבת בשבת לקראת מילה
מילתו של חסר משקל שנולד פג
קביעת זמן המילה ע''פ משקלו של התינוק
דחיית ברית מילה בגלל דלקת בעיניים
מילת תינוק עם היפוספדיאס ביום השמיני
שמות בני אדם
קיום מצוות ע''י נער שלא נימול
בכור הבא אחר נפל
מעמד עובר בן ארבעים יום לעניין פדיון הבן
פדיון הבן ע"י אב הנמצא במלחמה
פדיון בכור ע''י בית דין
פדיונו של בן מאומץ
משקל השקל לפדיון הבן
פדיון הבן בשטרות ובמטבעות כסף בימינו
ברכת "ברוך שפטרני" - בעליה לתורה או בסעודה?
אישות ומשפחה
מבנה המשפחה המודרנית - השלכות הלכתיות
האם חזקת "טב למיתב טן דו" עשוייה להשתנות?
כיבוד הורים שאינם שומרי תורה ומצוות
כיבוד הורים בקיבוץ
התנדבות לקצונה בניגוד לרצון ההורים
כהן ואביו - מי קודם?
יחס בן לאב גרוש שויתר על זכויותיו ממנו
סכסוך בין אחיות בזכות לסייע לאמן
אחריות ההורים להתנהגות ילדיהם
סירוב לכניסת הורי בן הזוג לדירת המגורים
מצות כבוד הסב
שאלות ייחוד בימינו
ייחוד במקום שיש בו מצלמת אינטרנט
תוכנת סינון לאינטרנט - עצה טובה או חובה?
יחסי אישות בכפיה
חובת האשה בשמירת הריון
הלכת השיתוף - האם דינא דמלכותא
הלכת השיתוף לאור משפטי התורה
הלכת השיתוף - אינה מעוגנת בדיני ישראל
חובת האשה לנהוג כמנהג בית בעלה
חובת הבן במנהגי אביו
אשה בית אישה - מנהגי אשה הנישאת לבעל מעדה אחרת
זכויות הבעל בהטבות ותגמולים של אשתו
זכיית אשה נשואה בפיס
זכיית אישה בפיס
חיבוק ונישוק קרובי משפחה
חיבוק ונישוק קרובות
הושטת יד לאשה
אלימות הורים ומורים
אב שקידש את בתו בעקבות סכסוך משפחתי
חזרה בתשובה מאיסור אשת איש
היחס לממזר
ביטול אימוץ
אישות ומשפחה
איסור אשה לבועלה לאחר שזינתה עם שניים
הפסד הכתובה במעשי כיעור - משום עצם המעשה או מחשש לזנות?
הכתובה
ערכה של הכתובה -  נכתב משותף עם הרב יונה ריס
שיערוך הכתובה
כתובה מופרזת
כתובת אישה שגוירה בטעות
העתק הכתובה הנמסר למועצה הדתית
עד בכתובה שאינו יודע קרוא וכתוב
הסכמי ממון קדם-נישואין
הסכמים קדם-נישואין
הסכמי ממון קדם-נישואין
הכתובה והסכמי ממון בנישואין
הצעות לפתרון בעיית סרבני הגט
תוקף גט שניתן בעקבות הסכם קדם-נישואין
הסכם קדם-נישואין
הסכם רכושי בין בני זוג בנישואין שניים
מחילת אשה על מזונות
חיוב תלמיד 'כולל' במזונות אשתו וילדיו
תביעת מדור לאשה לעומת פירוק השיתוף
תביעת מזונות מקופות גמל
האם אדם המתמכר לאלכוהול חייב במזונות ילדיו?
על מי חובת ההוכחה בתביעת מזונות?
תשלום מזונות מראש
תביעת מזונות הפחותה מהחיוב ע''פ דין
הצמדה, קנסות פיגורים וריבית בחיובי מזונות
חובת אשה לזון את בעלה מדין צדקה
למקורות החובה למזונות ילדים
מזונותיו של בן מרדן
חיוב מזונות לילדים המתנכרים לאביהם
מזונות הבנים - תקנת חכמים מיוחדת בדיני צדקה
השתתפות האם במזונות ילדים
חובת ההורים לזון את ילדיהם המאומצים
שטר התחייבות כלפי ילד מאומץ
מזונות אשה וילדים בבעל שוטה
ביטול גט כתוצאה מהעברת הדיון במזונות לבית משפט
אישות ומשפחה
חיוב מפתה בנשואין או פיצויים והכרת אבהות - פסק דין משותף לדיינים עוזיאל הרצוג ועדס
נאמנות אב לפסול את זרעו (''יכיר'')
אשה שחוייבה לקבל גט - האם אבדה מזונותיה?
אישות ומשפחה
וכתב לה - לשמה
קדושין וגרושין ע''י מי שאינו מוסמך
נישואין וגירושין בקרב יהודי אתיופיה
טענת גבורת אנשים לענין גט וכתובה
בעיות פוריות כעילה לגירושין
היתר מאה רבנים' בטענת 'מאוסה עלי'
אשה שזינתה במחשבת היתר
אישה שזינתה בהשפעה רוחנית-מיסטית
חיוב גט בגין בגידת הבעל
קשר רומנטי באינטרנט
דרך השיפוט הראויה בבתי הדין הרבניים
פסיקת כפיית או חיוב גט שלא בפני הבעל
אכיפת גרושין
כפיית הגט בזמן הזה
אופנים לכפיית הגט
כפיית גט ע''י המלצה לניכוי שליש ממאסר
מידתיות בכפייה לגט
שלילת קיצבת ביטוח לאומי מסרבן גט
ספק כפייה בגט
סידור גט לאחר חיוב הבעל בפיצוי כספי לאשתו
סידור גט בצל תביעת נזיקין בגין סרבנות גט
תוקף גט בעקבות קנס ממון כבד ע"י בית המשפט
סידור גט לאחר תביעת נזיקין בבית המשפט
פסיקת גט מוטעה בשל הפרת הסכם גירושין
צעדי אכיפה ממוניים כנגד סרבני גט
עשיית 'שיימינג' לסרבן גט
האם בית דין יכול לפסוק פיצויי נזיקין לעגונה?
גרושין בשל רצח מתוך רחמים - הדיינים הרב ש' דיכובסקי הרב ע' בר שלום והרב א' שרמן
זוג שחי בלא חופה וקדושין - מתי יש לחייבו בגט?
בטלות ההתחייבות למתן גט בהסכם גרושין
מתן גט והסדרי ממון - מה קודם? - משותף עם הרב שמעון יעקבי
מתן גט לפני פתרון מלוא המחלוקות הממוניות
בעל המתנה את מתן הגט בביטול חיוביו הקודמים
הצבת תנאים על ידי בעל המחוייב בגט
הצבת תנאים למתן גט - ביאור "שיטת מהרשד"ם"
התניית מתן גט בהסדר משמורת ילדים
סידור גט באמצעות טל-וידיאו
השם היהודי בגיטין ובכתובות
שמות וכינויים בגט
שמות עבריים ולועזיים בגט
כתיבת השם דב/דוב בגט ובכתובה
הצלה מעיגון על סמך השמות שבגט
זיכוי גט לאשה ע''י שליח להולכה
הקנאת הגט לאחר כתיבתו
שילוח גיטין מבית דין לבית דין
פגישות בין בני זוג לאחר הגירושין
הפקעת קידושין למפרע בימינו
הפקעת קידושין - פתרון לעגינות
הפקעת קידושין אינה פתרון לעגינות (תגובה)
כוח ההפקעה מונע עיגון (תגובה לתגובה)
אין הפקעת קידושין ללא גט (תגובה)
האם ניתן להפקיע קידושין של סרבן גט?
על מסורת, על סמכות ועל דרך ההנמקה
הפקעת קידושין אינה מענה לסרבנות גט
לתקנת עגונות
גט משעה אחרונה' כפתרון לעיגון
גט משעה אחרונה' כשלים והחמרת המצב (תגובה)
קידושי טעות בזמננו
התרת נישואין בטענת מקח טעות
האמנם אפשר לבטל קידושין משום מקח טעות?
בטלות נישואין בטענת מקח טעות
ביטול נישואין בטענת טעות או תנאי בעקבות התפתחות עתידית
ביטול נישואיה של עגונה
ביטול נישואיה של עגונה - בשיתוף של הרב עזרא בר-שלום והרב ציון בוארון
החוט המשולש לא במהרה ינתק' - הסכם תנאי בקידושין, הרשאה לכתיבת גט ותקנת קהל
ואם שלש אלה לא יעשה לה' - הבעיות בפתרון עגונות בהסכם 'החוט המשולש
קידושין על-תנאי שערך הרב יהודה עמיטל זצ"ל
טובת הפרט מול טובת הציבור - חשש לעגינות מול צו הסגרה
שאלות עיגון מתקופת השואה
היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים
היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים
עגונה שבעלה נעלם במפלי הניאגרה
היתר עגונה מ'מגדלי התאומים' בניו יורק
היתר עגונות מ'מגדלי התאומים' בניו יורק
זיהוי חללי אש והתרת נשותיהם
היתר עגונה שבעלה 'צמח'
מי חולץ - גדול או רווק?
חיוב ממון בענין חליצה - נכתב בשיתוף עם  הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל  והרב חזקיה שבתי
יבם קיטע
אישות ומשפחה
ירושת הבת (לחידוש מנהג שטר חצי זכר)
בת התובעת מעזבון אביה דמי טיפולה בו
דינא דמלכותא בירושה
זכות העובר בירושה וזכותו לחיים
שטר התחייבות כלפי ילד מאומץ
ירושה בילדי הפריה מלאכותית
צוואה כהלכה
העברת נחלה מיורשים
צו קיום צוואה
צוואה שהופקדה בידי עורך דין
טעות בצוואה
צוואה חסרת תוקף - למי תינתן?
כתובה המנוגדת לצוואה -  פסק דין של הרבנים שלמה בן שמעון, שלמה דייכובסקי ואליהו בקשי דורון
ירושת בית-כנסת
הקדש במחשבה, וקנין בדבר שאין בו ממש (ירושת ביכנ''ס)
חיובי ממון - האם עוברים בירושה?
השבת נכסיהם של נספי השואה

חברה ושלטון
מס חירום למען צרכי הישוב בארץ
דעת תורה (שיחה)
דעת תורה בענינים מדיניים (שיחה)
סמכות גדולי הדור בנושאי אישות וגירות
סמכות גדולי הדור כלפי כלל הציבור
"דעת תורה" בהלכה
לא תסור מכל אשר יורוך (70 שנה לרבנות הראשית)
תקנות הרבנות הראשית
הבעת דעה ע''י הרבנים הראשיים לישראל
סמכות הנהגה ציבורית בענייני מוסר ('פורום תקנה')
טיפול הנהגה ציבורית בפוגעי מין ('פורום תקנה')
קוים לדמוקרטיה והלכה
מלכות ודמוקרטיה (חליפת מכתבים- מיכאל בן חורין והרב יעקב אפשטיין)
הדמוקרטיה הישראלית בהלכה
מדינה יהודית ודמוקרטית
מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו
מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו
מבט תורני על חוקי המדינה והתקנת תקנות בימינו
הקמת המדינה כמצוה
חובת החקיקה הדתית וישומה על פי ההלכה
היש תוקף הלכתי לחוקי הכנסת? (שיחה)
חקיקה דתית - בעד ונגד (שיחות)
חוקי הכנסת ומדינת התורה
חובת הציות לחוקי התנועה
כוחו של הציבור בענייני נפשות - נכתב בשיתוף עם הרב יוסי אליצור
סמכויות השלטון וחובת הציות - גבולות ומגבלות
מרד, הדחה ומרי נגד מנהיגות
שלטון יהודי אינו יכול להיות  "רודף"
מלך מול חכמים
רובו מתוך כולו - תוקפם של חוקים המתקבלים בכנסת
כבודו של השלטון בישראל
האם קדימות לירושה היא גם קדימות לצדקה?
בחירת מנהיג ציבור ומעמדו
פגיעה במנהיג ציבור
ראיית פני מנהיג וברכתה
מיהו מנהיג הראוי לברך עליו?
מורד במלכות
חסינות משפטית לנבחרי ציבור
תקדים קעילה לנטילת החוק לידים
חברה ושלטון
כלל ישראל - פילוסופיה ומשפט
אחדות התורה והעם במשנת הרמב''ם
כל ישראל ערבים זה בזה
חטא כדי שתזכה אתה או חברך
חובות אזרח - כפיה וחלוקת נטל
מסירת מידע לשלטונות אודות עבריינים
האם רשאי אדם לבזות עצמו?
השתתפות בתכנית טלוויזיה אתגרית
חוק יסוד- כבוד האדם וחירותו, לאור ההלכה
כבוד האדם מול שלום הציבור בהשפלת אסיר
ליווי האורח - חוק שחקקו אברהם אבינו
מיפקד האוכלוסין
מסים במועצה האיזורית
חבותה של חברה בע"מ כלפי צד שלישי
האם חברה בע״מ היא גוף משפטי עצמאי?
הסדר מחילת חובות ('תספורת') לחברות
הטלת חיוב אישי ('הרמת מסך') על בעלי מניות חברה בע"מ ומנהליה
חלוקת סמכויות ותפקידים בין אגודה שיתופית ובין ועד מקומי
המושב לאור ההלכה
מזכירות הישוב והלכותיה
כח הרוב של חברי מושב
הקיבוץ כשותפות וכקהילה בהלכה
החלטות קהל בעיר ובקבוץ
הלכות כספים בקיבוץ
פיצויים אישיים ששולמו לחבר מושב שיתופי
הצהרה כוזבת לצורך קבלת פיצוי
בין איש ואשתו - דיני לשון הרע
מתי מותר לשקר?
הלכות לשון הרע בקיבוץ
תוכנת סינון לאינטרנט - עצה טובה או חובה?
לשון הרע על מת
לשון הרע במאגרי מידע ובארכיונים ציבוריים
פרסום לשון הרע על נבחרי ציבור
ביוש פומבי (שיימינג) ברשתות חברתיות
עשיית 'שיימינג' לסרבן גט
איבחון גרפולוגי - היבטים הלכתיים
קביעת נוסח תפילה למנין חדש
לאחדותה של הקהילה בנוסח התפילה
מנין שפרש - התפלגות מניני תפילה
חלוקת בית-כנסת בין שני מנינים
צירוף לתפילה בציבור משני עברי גדר
קהילות נפרדות במדינת ישראל
לא תעשו אגודות אגודות
סדר נשים
מנייני נשים בכותל
תפילת נשים בצוותא ברחבת הכותל
על תפילת נשים (תגובה)
עוד לשאלת מנייני נשים (תגובה לתגובה)
תפילת נשים בפרהסיה (תגובה)
מעמד 'עזרת הנשים' בהלכה
ישיבה מעורבת או נפרדת בשמחות
עיונים בהלכות צניעות בדורנו
שירת נשים ללא קירוב הדעת
קול אישה בימינו
קול באישה
הגבלת פושטי יד ברשות הרבים
הפגנות שמפריעות לרבים
שביתת רעב
ואף על פי כן: שביתת רעב
חברה ושלטון
ברכת העולה לגדולה
מינוי אשה לתפקיד צבורי (שיחה)
זכות האשה לבחור ולהיבחר
היחס לפסקי הלכה של גדולי הדור
נשים בתפקידים ציבוריים
האם יכולה אישה להיות מפקדת בצה"ל?
מינוי נכרים לתפקידים ציבוריים
ירושה במשרות ציבוריות
ועדת הבחירות לרבנות הראשית
רב ראשי - דרישות המשרה ודרכי הבחירה
קריטריונים לחלוקת כספי הציבור
חסינותו של מרא דאתרא
פיטורי רב
תוקפה של הבטחה מנהלית
רב ותלמיד חכם שסרחו
סייגים לתוקפה של הבטחה מנהלית
הפרת אמונים וניגוד עניינים
שקיפות מנהלית לאור ההלכה
הון ושלטון - שוחד וטובת הנאה למנהיג ציבור
נתינת שוחד לעובד ציבור
טובת הנאה לפקיד ממשלתי
היתרי הלכה שניתנו לקרובים למלכות
חברה ושלטון
ערבות ותוכחה
מחאה והפרשת העבריין מעבירתו
שמאל דוחה וימין מקרבת
השינוי ביחס לעמי ארצות
דין הכופר בעיקרי האמונה מחמת אונס
היחס כלפי אחינו שפרשו מדרך התורה והמצוות
איסור אונאת דברים
פקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה
הוראת תורה לאחים שאינם שומרי תורה ומצוות
צירוף מחלל שבת למניין והעלאתו לתורה
עריכת חופה ללא עשרה שומרי מצוות
עובר עבירה - האם רשאי להיות ש"ץ?
נאמנותו של מי שאינו שומר תורה ומצוות
האם חילוני נאמן לכשרות?
מטבחים לא-כשרים לחיילים לא-דתיים
מיהו דתי? (כולל נספחים)
מיהו דתי?
הגדרת דתי בחוזה
הזמנת אורחים לא-דתיים לשבת
הזמנת חילוני לסעודת חג
ערכן של מצוות המתקיימות ממניעים אנושיים
האם מצוות שבין אדם לחבירו צריכות כוונה?
מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין בזמן הזה
הפגנות וחסימת רחובות בשבת
הפגנות וחסימת רחובות בשבת
החובה להפגין נגד חלול שבת
מצות התוכחה ביחיד ובציבור
מצות תוכחה ואיסור שנאה כלפי חילוניים
היש איסור לפני עור בהפגנות שבת?
הלעיטהו לרשע וימות - הימנעות מהצלת אדם מחטא
דחיית ברית מילה כשאורחים יבואו בשבת
שלא יהא חוטא נשכר - על גניבת מצוות
פיקוח נפש - ע"י שומר תורה ומצוות או ע"י מי שאינו שומר תו"מ?
אבלות על דתל"ש
חברה ושלטון
דעת חכמי ישראל על יהודי אתיופיה (
הרב הרצוג זצ"ל על יהודי אתיופיה - חילופי מכתבים
חובת קירובם של יהודי אתיופיה
הטפת דם ברית של יוצאי אתיופיה הנימולים
שיבתם ליהדות של בני ה"פלשמורה"
ייחוס עולי אתיופיה
יהדותם של העולים מרוסיה
בירור יהדותם של עולי חבר העמים
הגישה לקראים במשנת הרמב''ם - עקרונות והשלכות
מעמדו של קראי מרוסיה
היתר נישואין לבת ישראלית וקראי מרוסיה
היתר נשואין לבתו של קראי
בת לאם יהודיה ולאב קראי מרוסיה (תגובה)
מעמדם של ה''קרימצ'קאים'' וקראי רוסיה
שימוש הלכתי במי שמנהגו להקל
חברה ושלטון
מתשובת הרמב"ם לעובדיה הגר
אהבת הגר וקבלתו
קבלת גרים
מדיניות הגיור בישראל
מדיניות גיור בכל ארץ - ריכוזית או מבוזרת

מצות אהבת הגר
תוקף החיוב לקבל גרים
גר שנתגייר - אם צריך לטבול כליו
איזכור הגירות במסמך רשמי - אונאת הגר?
האם גר יכול לשמש כדיין גיור?
גר שקיבל תורה "חוץ ממצווה אחת"
מעמד הכותים וקבלת מצוות חלקית בגירות
גיור ללא קבלת מצוות בשיטת 'עבדות ושחרור'
גירות צריכה כוונה?
גיור חרשת-אילמת
גיור חוזר וגיור לחומרא
גר מצרי
גיור עולי בריה"מ
עת לעשות לגיור משפחות מעורבות
גיור של אשה שחיתה בגיותה עם כהן
תוקפו של גיור בדיעבד אם הגר אינו שומר כל המצוות
גיור קטינים המאומצים במשפחה חילונית
גיור קטנים שהוריהם נשארים בגיותם
גיור תינוק אסופי לשם אימוץ
תינוקות מאומצים - יוחסין וגיור
הגיור הרפורמי
תוקפו של גיור רפורמי
טבילת גיורת בפני בית דין
טבילת גיור בפני קרובי משפחה
שבעה נקיים קודם לחופתה של גיורת
מעוברת שנתגיירה
ביטול גיור כשקבלת המצוות היתה פגומה
ביטול גירות למפרע
ביטול גיור למפרע
בדיקה חוזרת של גיור בבית דין אחר
לא ניתן לבטל גיור שנעשה כדין
גיור איננו חיזוי העתיד
דיין שסרח ונפסל - האם נפסלו גיוריו למפרע?
היחס למתגייר שלא כדין
מעמדו של גר לפני השלמת תהליך הגיור
קבורת מתגייר בהליך גיור בקבר ישראל
מילת גוי בתקופת לימודיו כמועמד לגיור
מילת עולי אתיופיה במהלך לימודי הגיור
שבת באולפני גיור
שינוי שם הגר בהליך הגיור
שמות הגרים בכתובה ובעליה לתורה
תשלום לדיין גיור
חברה ושלטון
דרכי שלום ביחסים שבין יהודים לשאינם יהודים
זכויות המיעוטים לפי ההלכה
המיעוטים וזכויותיהם במדינת ישראל לאור ההלכה
השכרת דירה לנכרים בארץ ישראל
לא תחנם ומשמעותו בימינו
העדפת עובדים ומוכרים יהודים
העסקת יהודים ונכרים במדינת ישראל
האם יש להעדיף עריכת עסקאות עם אזרחי המדינה?
הברית עם צור
חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד''ל
מעמד הישמעאלים במדינת ישראל
ישראל וישמעאל - הילכו יחדו? (שיח רבנים)
נכרים במדינה יהודית - אוטונומיה או פיזור?
אוטונומיה לבני קטורה
בתוך בני ישראל ולעיני גויים רבים (שיחה)
יחס היהדות אל העולם הנוצרי (שיחה)
חסידי אומות העולם
האם הנוצרים בימינו עובדי עבודה זרה הם?
תרומות אוונגליסטים ואיסור "להחזיק טובה לכמרים"
בניית תכניות לימוד תורה עבור גויים
איסור "לא תרצח" כלפי ערבים
הענשת נכרים
בנפול אויבך אל תשמח
באבוד רשעים רינה או קינה?
הסגרת יחיד מתוך קבוצה
דיני הסגרה במשפט העברי
הסגרת עבריין לשיפוט זר
הסגרת פושע לעם נכרי
ביסוס המערכת המשפטית על דיני התורה
טובת הפרט מול טובת הציבור - חשש לעגינות מול צו הסגרה
עבודה זרה בשיתוף אצל בני נח

משק וכלכלה
חיי הכלכלה בהווה בהתאם להלכה
כלכלה והלכה
השקעה פיננסית כהלכה
פרנסתם של לומדי תורה - שיטת הרמב"ם
גדרי מטבע בהלכה
ערכם של המטבעות בתקופת המשנה
איסור מכירת נכסי דלא ניידי
יצוא נשק
מכירת נשק לגויים
קבלת צדקה וסיוע כספי מגויים
הוצאת מטבע זר לחו''ל
הגנת הצרכן - רמת מחירים ושכר
הגנת הצרכן - אונאה ומקח טעות
הגנת הצרכן - מקח טעות וגניבת דעת
הגנת הצרכן - השבה ואחריות
לא תעמוד על דם רעך - גבולות הסיוע בהוצאות רפואיות
מקח טעות ואונאה במכירת רכב
מקח טעות ואונאה במכירת רכב
מקח טעות ואונאה במכירת רכב
מקח טעות ואונאה
תנאי ותקנה באונאה
הונאת הענק של ברנרד מיידוף
שם מסחרי ומוניטין
חובות ואחריות מנהלי גופים פיננסיים
הבטחת פרס במבצעים מסחריים
שיווק הלוואות ע"י גופים פיננסיים
תחרות מסחרית בעיר ובכפר
תחרות כשרה בעולם הכשרות
חרם צרכנים
איסור שיבוש דרכי המסחר
זכות קדימה בין קונים
כללי השגת גבול בתחרות על משרה
העדפת עובדים ומוכרים יהודים
העסקת יהודים ונכרים במדינת ישראל
האם יש להעדיף עריכת עסקאות עם אזרחי המדינה?
איסור לא תחמוד בימינו
המהפך בהזמנת רכב ובא אחר וקדמו
רכישת כרטיסי פיס
זכאותו של העני לצדקה
קופות הצדקה שבמקומות הקדושים
חלוקת כספי קופות הצדקה שבמקומות הקדושים
קדימויות בענייני בטחון ובחלוקת משאבי צדקה
קדימתם של עניי ארץ ישראל בקבלת צדקה
מותרותיך אינם קודמים לחיי חבריך
מדידת עוני בהשראה יהודית
מתן צדקה לעני שמסוגל להתפרנס
מעשר כספים - שיעורו ושיטת חישובו
האם חובה לתת צדקה לכל פושט יד?
בקשת צדקה למימון הוצאות חריגות
שיעור חיוב עשירים בצדקה
חיובם של בעלי הכנסה נמוכה בצדקה
מסים כצדקה וכמעשר כספים
מימון הוצאות ילדים ממעשר כספים
טובת הנאה בצדקה
גביית צדקה בטעות
הקדש משפחתי אינו הקדש
שינוי שם של בית כנסת
הזכות על תשמישי קדושה שאינם בשימוש
פיטורי אפוטרופוס של הקדש ויתומים
עוללות - הלכה ומעשה
משק וכלכלה
גבולות ההפרטה בהלכה
העלאת שיעור המס על רווחי גז ונפט
צער בעלי חיים בעת הדברה
צער בעלי חיים בפיטום אווזים
מריטת כנפי תעופה לתוכי
שחיטת בעלי חיים בנוכחות בעלי חיים אחרים
חקלאות ביולוגית-אורגנית
השמדת עודפי בעלי חיים
סירוס כלבים וחתולים
איסור צער בעלי חיים באדם והשלכותיו
גידול בעלי חיים
גידול כלבים, נזקם והמסחר בהם
גידול חיות מחמד טמאות
המיחזור בהלכה
השימוש במי ביוב - הרהורי הלכה
השימוש במי קולחין מטוהרים (תגובה למאמרם של פרופ' גדעון סיני ואבנר חזות)
משק וכלכלה
תוקפה המשפטי של הבטחה
תוקף ההתחייבות למכור ב
המפר סיכום 'לסגור חוזה' - האם נחשב כמחוסר אמנה?
עסקת מקרקעין שלא נרשמה בטאבו
חוזים אחידים (מענה לתשובה)
הפרת חוזה בין קבלן לדייר
הפרת חוזה בין קבלן לדייר
הפרת חוזה בין קבלן לדייר
הפרת חוזה ע''י חברה בע''מ
חיובי נזיקין בהפרת הסכם
הפרת הסכם שנחתם עם מורדים בכלא
שכר עבור עבודה שנכשלה
שכר בתים ופועלים שהושבתו עקב מבצע צבאי
דמי תיווך מצד שלא ביקש תיווך
דמי תיווך שלא הוסכם עליהם מראש - נכתב בשיתוף עם הרב יוסף כרמל
דמי שדכנות מופרזים
שאלות שונות בענייני חברה ומשפט
אחריות המשכיר לתיקון פגמים בדירתו
שטרות מתקופת בר-כוכבא במבחן ההלכה
סתירה בתוך שטר
שיקים - תוקפם והליכותם
צ'ק שטרם נפדה - האם דינו כהתחייבות?
מסחר בצ'ק מבוטל
כרטיס אשראי ומסחר אלקטרוני אינם יוצרים 'קנין'
צ'ק ישן ופתוח שניתן לגמ"ח כלים
חזרה ממקח שנעשה באמצעות כרטיס אשראי
מתנה על מנת להחזיר - למשמעות התנאי
משק וכלכלה
דיני ריבית בראי הכלכלה המודרנית
הצמדת חוב למדד
הצמדת חוב למדד
הצמדת חוב למדד
היתר עיסקה במניות הבנקים
היתר עיסקה במניות הבנקים
היתר עיסקה במניות הבנקים
היתר עיסקה במניות הבנקים - תשובה להשגה
הצעה לנוסח מתוקן של שטר היתר עיסקה
תוקפו של היתר העיסקא בבנקים
היתר עיסקא - סתימת כל הפרצות
היתר עסקה שהמלווה איננו מודע לו
תוקפו של היתר עסקה
תוקפו של היתר עסקה (תגובה)
השבועה בהיתרי עסקא בימינו
קנס פיגורים ללא חשש ריבית
קנס וריבית בהלנת שכר ומזונות
ריבית והצמדה בשל עיכוב פיצויי פיטורין
ריבית פיגורים
מסירת חזקה בדירה והשלכותיה לגבי ריבית
היש משום רבית בהנחות על מסי העיריה?
מסחר אלקטרוני - האם יש בו איסור ריבית?
השקעה פיננסית כהלכה
משק וכלכלה
חוזה עבודה - מהותו וביטולו
חוזה עבודה - חזרת העובד
תביעה לאכיפת הסכם עבודה
מנהג המדינה ביחסי עובד ומעביד
מעביד החורג ממנהג המדינה (פס''ד)
הסתרת מידע ממעביד
ויתור עובד על זכויותיו
ויתור עובד על זכויותיו
העסקת עובדים של חברת כח אדם
מעקב וניטור אחר עובדים
הלנת שכר
פיטורים והרעת תנאי עבודה של מורה
פיטורי איש ציבור מחמת עבירות אתיות
פיטורי עובדים
בעת משבר כלכלי - לפטר עובדים או לקצץ בשכרם?
הפסקת עבודה בשל שינוי ברמת השכר
טובת הנאה לעובד מאחר - לו או למעביד?
דמי נסיעה לעבודה
שביתת מורים
שביתת מורים
משפט
פתיחות למסכת בבא קמא וסנהדרין
בתי הדין בישראל
בחירת דיינים כהלכה
בית דין לערעורים
בית דין לערעורים - לכתחילה ולא בדיעבד
כפיפות בית הדין האזורי לבית הדין הגדול
חזרת דיין מפסק דינו
בדיקה חוזרת של גיור בבית דין אחר
דיני קנסות בבתי דין לממונות בזמן הזה
קנסות ממון בזמן הזה
חכמתם וגילם של חברי בית הדין הגדול
סדר הישיבה בסנהדרין
בית דין וירטואלי
בית דין שנמצא אחד מהם קרוב או פסול
מעמד בית דין פנימי של תנועה על פי ההלכה
סמכותו של בית דין לדון בעניינים ציבוריים
חיוב לדון בדבר שאינו ניתן לכפייה
בית דין הוא אביהם של ישראל
שכר הדיינים בבתי דין לממונות
דין או בוררות
הצורך ההלכתי בשטר בוררות
היש אמת בפשרה?
הפשרה - חזרה אל הדין
אופן ההכרעה בפשרה ובזבל''א
כללי הפשרה בבית הדין לממונות
תביעה המחייבת שבועת היסת
חזרה מפשרה
הטלת פשרה במקום חיוב שבועה
על הגישור, השלום ובית הדין
פשרה, דין וגישור
הגישור בהלכה
פסיקה כרוב דעות
חתימת פסק דין שהוכרע ברוב
חובת ההנמקה של פסקי דין
מורשה והרשאה
ייצוג בעלי דין בפני בית הדין
מעמדו של עורך דין במשנת הרמב"ם
שימוש בפרקליטים בבתי הדין לממונות
האם הודאת עו"ד מחייבת את שולחו?
פסול דיין עקב קרבה בינו לבין בא כח אחד הצדדים
דיין שיש לו דעה מוקדמת
עיכוב מסמכים בידי רואה חשבון ועורך דין
האם רשאי בית הדין לכפות על עורך-דין להעיד?
טענינן לבעל דין?!
מקום הדיון
מקום הדיון בתביעת גירושין
סירוב בעל דין לברר דבריו
גילוי מסמכים
זכות השתיקה
זכות השתיקה
עינוי חשודים בפשע
דיני ממונות במעמד צד אחד
דיני ממונות במעמד צד אחד
התביעה הייצוגית בהלכה
מתן תשובות הלכתיות בדיני ממונות במעמד צד אחד
זכות בעל דין להתנגד לסדרי הדין
מצות עדות ואכיפתה
עדות של מי שאינו מקיים תורה ומצוות
עדות של יהודי שאינו שומר מצוות
עדות של כופר - האם תתכן יציאה מכלל ישראל?
האם מעשן סיגריות כשר לעדות?
האם הסובל מסכיזופרניה כשר לעדות קידושין?
קבלת עדים פסולים
ביטול קידושין שעדיהם קרובים
קבלת עדות על עיסקה שנעשתה בטלפון
ראיות נסיבתיות בדיני ממונות
הפוליגרף כראיה בדין
ההסתייעות בפוליגרף בבית הדין הרבני
על דיני ראיות במשפט הצורר דמיאניוק
הטלת גורל להכרעות משפטיות והלכתיות
הוצאות המשפט
הוצאת דיבה שיש בעצם התביעה בבית-דין
התיישנות בחוק ובהלכה
משפט
דיני חוזים במשפט העברי - דין דתי או אזרחי?
משפטיו לישראל
המשפט במדינת ישראל ואיסור ערכאות
בתי משפט בישראל - האמנם
תשובה לתגובה (בנושא ערכאות)
הערות על תחומין ב'
ומשפטים בל ידעום
מעמדם ההלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל
בתי הדין ובתי המשפט - תחומי חיכוך
המשפט הפלילי במדינת ישראל
תביעה בבית-דין לאחר תביעה בערכאות
הפניית תובע לבית-משפט
התדיינות בערכאות בהיתר בית דין
גדרי היתר לפנות לערכאות
זכייה כספית בערכאות (בהיתר) מעבר להלכה
התובע בערכאות וחזר ותבע בפני בית דין
פניה להוצאה-לפועל לגבות חוב ברור - נכתב גם על ידי הרב יעקב אריאל והרב אהרן כ"ץ
נכרי התובע יהודי בבית דין
עדות על תאונת דרכים בבית משפט
דינא דמלכותא בירושה
החוק האזרחי במדינה - 'מנהג המדינה'?
האם חוקי המדינה מחייבים כ'מנהג' גם את מי שאינו מכיר אותם?
פרטי החוק - האם גם הם בכלל 'דינא דמלכותא'?
זיכוי אדם במה שאינו זכאי לו על פי חוקי המדינה
היש תוקף לחוקי המדינה מצד מנהג המקום?
השפעת חוקי המדינה על דעת בני אדם
באיזו מידה צריך לפסוק לפי החוק האזרחי?
יחס דיינים לחוק ולפסיקה האזרחיים, ובפרט לבנייה בלתי חוקית
משפט
צרור שאלות בענייני מקח-וממכר ונזיקין
קניינו של קטן במעשה ידיו
האמנם ''כל מה שיוצא מתחת ידי אדם - שלו הוא''
קנין, שליחות, שומרים ותנאים
אדם שהורה לאחֵר לבצע עבודה - האם חייב לשלם לו?
התחייבות ומחילה בלב
ביצוע קנין באינטרנט
האינטרנט בהלכה
זכות יוצרים
העתקה מקסטה ללא רשות הבעלים
תנאי ושיור בהסכמים
העתקת ספרים או קסטות
זכות יוצרים
פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים
הורדת שירים מהאינטרנט
גניבת דעת וקניין רוחני
פרסום דברי תורה ללא קבלת רשות ממי שאמרם
צוואת נפטר שלא לפרסם דברי תורתו
האם מותר לגלוש באינטרנט אלחוטי ללא רשות?
כספים שניתנו לקרוב משפחה - מתנה או הלוואה?
תווית פרס שנתגלתה ע''י אורח - למי היא שייכת?
החזרת המצב לקדמותו כעקרון בתשלומי נזיקין
דמי שימוש בנכס גזול
שימוש בטלפון גנוב בהסכמת הגנב
יישוב שנבנה על אדמה גזולה
מזיק דבר שיש לו ערך אישי רק לבעליו
עונשו של גנב - תיקון עצמו ופיצוי הנגנב
הפצת וירוס מחשבים
מי שלא הגיע לדיון - האם חייב בהוצאת בעל דינו?
דיני נזיקין בעידן המידע
פליט השואה שהציל עצמו בממון אחיו
העושה טובה לחברו והזיק ממונו
חיובי ממון - האם עוברים בירושה?
שומר שביטח רכושו של אחר
מזיק רכוש מבוטח
הסיפור "מחרוזת הפנינים" לאור ההלכה
דמי נזק ששולמו לדיירים שהתחלפו
שרשרת של טעויות בשליחות - מי חייב?
אחריות שילוחית לנזקים
קנית נכס גנוב ושימוש בו
הנחת תפילין של אדם אחר בטעות
חובת הניזק למנוע נזק
נזק ששותפים בו המזיק והניזק
חיוב על נזק בגרמא ועל מניעת רווח
פיצוי על מניעת ריווח
תשלום עבור תור למרפאה שלא התממש
שאלות ממוניות במערכת הכשרות
חוקי התנועה ופיצויים על תאונות
גרירת רכב חוסם
היש חיוב לשלם עבור טובה שעשה לו חברו?
קטן שהזיק במשחק בכדור
נזקי קטן ואחריות ההורים
גזל קטן מגוי
החרמת חפצים מתלמידים
אחריות מורה על חפץ שהוחרם
חפצים שהוזנחו על ידי בעליהם
חפצים שהושארו במקום ציבורי
חפצים שנשכחו באוטובוס
מציאה והשבת אבידה
השבת אבדה בכותל המערבי ובמקומות ציבוריים
שומר חפץ שאינו של המפקיד
נפקד שכופר הכל לשליחו של המפקיד
אחריות שוכר על פריטים הנלווים לדירה
קן צרעות שהתנחל בבית מושכר
שואל ספר מספריה - האם רשאי להשאיל לאחר?
שימוש בספר שנמסר כפקדון
חפץ שאול שניזוק במהלך המלאכה
שניים ששאלו חפץ זהה מגמ"ח ואיבדום
אחריות בהובלה
נזקי אש בכירה שאולה
הצלת רכוש במקום הפסד
מעשי ונדליזם ואיסור
איסור בל תשחית במקום מצוה
הנוי והנצח - פרק באקולוגיה
שילוח הקן - מצוה אקולוגית
משפט
חיוב דייר להסכים לתוספת בנייה של שכנו
התנגדות דיירים לתכנית מתאר 38 (תמ"א 38)
חובת ההנגשה לנכים של בנייני מגורים
תכנון ובנייה: דין-תורה ומנהג
פתיחת מרפאת שיניים בבית מגורים
פתיחת מרפאת שיניים בבית מגורים
פתיחת מרפאת שיניים בבית מגורים
פתיחת מרפאת שיניים בבית מגורים
נזקי שכנים בבית משותף
נזקי שכנים: רעש, היזק ראיה ורטיבות
דייר שהציל את שכניו מהסתרת נוף
נזקי רטיבות וחובת איטום
נזקי רטיבות בין דירות
כריתת עצי פרי על מנת ליישב סכסוך שכנים
קופת ועד של בית משותף
אופן התשלום לועד בית
חלוקת עלות בניית מעלית בין דיירי הקומות
חלוקת תשלום בין משתתפים באירוע
זכות שימוש בכוורת ליד פרדס
מידת האחריות לנזק אקולוגי בהשקיה
נזקי ריח בהשקייה
הסגת גבול ברבנות
שאלות שונות בענייני חברה ומשפט
חובת הרשויות למנוע היזק ראייה
חלוקת הרכוש של קהילה שהתפלגה
מי זכאי בפרס הניתן לאיש ציבור או לחבר קיבוץ?
פירוק שותפות במפעל
האם מותר לגלוש באינטרנט אלחוטי ללא רשות?
גזל זמן - קפיצה לראש התור
סדר עדיפויות בטרמפיאדה
משפט
נזקי קרינה סלולרית בהלכה
"הולדה בעוולה" - פיצויי נזיקין בגין הולדת עובר בעל מום
כהן שהרג נפש בתאונה - מהו לנשיאת כפים?
הריגת גנב לצורך הגנה על רכוש
שאלות שונות בענייני חברה ומשפט
איסור נקימה ונטירה
נקימה ונטירה במקום צער גוף
פיצוי על בושת דברים
איך הגיע 'החפץ חיים' לבית המשפט?
החובל במבוטח בביטוח רפואי
החובל בחברו בשבת במתעסק - האם חייב בתשלומים?
האזנות סתר
גואל הדם


משפט
התראה - מקור הדין וטעמו
הלשנה ודיווח על עבירות תנועה
המתלונן במשטרה - האם דינו כמוסר?
שימוש בנשק חם בפיזור הפגנות אלימות
מניעת הדרדרות בת לזנות
השעיית חשוד ופתיחת תיק חקירה
עיקול נכסים ועיכוב יציאה
תובע העושה דין לעצמו
סמכות בית דין רבני אזורי לנדות סרבן דין
מניעת ירושה ע"י בית דין כאמצעי ענישה
עונש המאסר בישראל
אתיקה בשימוש באסירים למחקרים
ענישה קיבוצית
כפיה לעשות לפנים משורת הדין
החנינה בהלכה
הוצאת תלמיד מישיבה
הכאת ילדים (תגובה)
התגברות היצר כטענת אונס
חיובו של אסיר משתחרר בברכת הגומל

צבא ובטחון
על הקמת המדינה ומלחמותיה
מצוות קידוש ה' ע"י הרוגי השואה והתקומה
על הגבורות ועל המלחמות
מלחמות ישראל על פי הרמב"ם
מלחמות ישראל - תוקפן ההלכתי
דין הבא להרגך השכם להרגו בחיינו הציבוריים
מלחמת מנע - רשות או חובה?
זכור מלחמה אל תוסף - תוקפן של מלחמות בין האומות
הגנה על המולדת - חובת דרך ארץ
כיבוש מלחמה כקנין
בעקבות "מלחמת המפרץ"
היש לקיים הסכם שלום הסותר את התורה?
צבא ובטחון
חרבות ואתים
מלחמה ומוסר (שיחה)
מלחמה ומוסר (שיחה)
הפרת פקודה משום מצוה או שיקולים מוסריים
עקרונות הלכתיים במוסר מלחמה
אתיקה צבאית על פי ההלכה
גילוי עריות למען בטחון המדינה
צבא ובטחון
נתינת גט קודם יציאה למלחמה
האם עיסוק צבאי פוטר מתפילה?
תקיעה בחצוצרות ובשופרות בעת צרה בימינו
מצור ביירות לאור ההלכה
איסורים ומצוות בעת מצור
כריתת אילנות בשעת מלחמה ובעת שלום
גזל הגוי במלחמה
היתר מאכלות אסורות במלחמה
לחימה בשטח רווי אוכלוסיה אזרחית
מסיק זיתי נוכרים הנטועים בתחום ישוב יהודי
חלוקת שלל וביזה במלחמות ימינו
הצלת רבים מול מעטים בהתמוטטות בנין
הצלת רבים מול מעטים באסון צור
הצלת יחיד ורבים בכלל ובמלחמה בפרט
הגנה עצמית  ("האינתיפדה" בהלכה)
התגוננות עצמית במחיר חיי הרודף
"נוהל חניבעל" על פי ההלכה
גרימת מוות בשוגג בפעילות מבצעית
פיקוח נפש תקשורתי
חובתו של חייל לשמור על נשקו האישי
עריקים וסרבני גיוס
עזיבת הארץ ונטישת העיר מחשש סכנה
תשלום לגן-ילדים ששבת בזמן מלחמה
גננת ששבתה מאונס זכאית למלוא שכרה (תגובה)
חיי אישות בעת צרה
יד ויתד - היגיינה במחנה צבאי
החזרת מחבלים תמורת חטוף יהודי
חקירות השב"כ לאור ההלכה
שימוש בתעודת זהות של גוי בתקופת השואה
צבא ובטחון
צבא ובטחון
העוסק במצוה פטור מן המצוה
חיוב היוצא למילואים בפרישה סמוך לווסת
זאת תורת ההסדר
גדולי תורה - זהו צורך האומה
גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות
שותפות בין לומדי תורה לבין אנשי צבא
גיוס נשים וחתנים לצבא
נישואין בזמן השירות הצבאי
הבונה בית חדש - האם נקי יהיה לביתו?
שיתוף נשים במלחמה
נשים במלחמת מצוה
נשים במלחמת מצוה
נשיאת נשק ע"י נשים ושירותן בצבא
שאלות ותשובות חלק א
מינוי מפקד שאינו יהודי בצה"ל
צבא ובטחון
חג שביתת הנשק
ברכת הגומל לחוזרים מפעילות צבאית
ברכת הגומל לנוסע בדרכים בימי המרי הערבי
מידת הסיכון המחייבת ברכת הגומל (תגובה)
ברכת הגומל לעוברי דרכים בימינו
ברכת הגומל לנוסע בכבישי יש"ע
פינוי חללים בשבת
פינוי חללים בשבת
שיקולי קדימה בפינוי ובזיהוי חללים בצה"ל
הסתכנות לצורך הבאת חללי מלחמה לקבורה
חללי צה"ל
קבורת חללי אב"כ
קבורת חללי הצוללת
אבלות אחרי מי שנעדר ונמצא מת
אבלות אחרי מי שנעדר ונמצא מת
שחרור שבויים תמורת בני ערובה
שחרור שבויים 'במחיר מופקע' שאיננו כספי
שחרור חייל שבוי בן-משפחה
קבורת חללי אויב
לא תקחו כפר לנפש מחבל
צבא ובטחון
עבודת המשטרה לאור מקורות היהדות
לדמותו של השוטר במשך הדורות
בא במחתרת - שוטר מול פורץ
יחידת חילוץ גולן - הבטים הלכתיים
הסתכנות לשם הצלה
סיכון עצמי למטרות ספורט
האם אדם שהכניס עצמו למצב סכנה רשאי להסתכן?

חקר הלכה - תורה ומדע
חקר ההלכה בעידן הטכנולוגיה
הערכה מדעית כיסוד לפסיקת הלכה
טפילים בבשר דגים: שיטות מדעיות בקביעת "שם שרץ"
הגדרה מדעית לקול הברה
בדיקת ירקות מתולעים באספקלריה סטטיסטית
האם מותר להרוג כינים בשבת?
פסיקה הלכתית על סמך ממצאים ארכיאולוגיים
"מקווה על גבי מקווה" מימי המרידות ברומאים שהתגלה בהרודיון  נכתב בשיתוף עם רועי פורת, ד"ר דוד עמית ופרופ' אהוד נצר
מציאות של הלכה בצד מציאות עובדתית
על דרכו ומשנתו של הרמב"ם
המתת חסד של בעלי חיים
דת ומדע במשנת הרמב''ם
והלכה כר"ח נאה
ערכי המידות בזמן מתן תורה
התאמת האגודל ליתר אמות המידה
הקשר בין שיעורי כזית וכביצה
שיעור האגודל משתנה במדידת הכבש והמזבח
פתרון חידת השיעורים על פי הארכיאולוגיה
כזית - פרי הזית כמידת נפח
התמר - היבש והלח
חגיגת יום העמצאות בג'רבה (טוניס) בשנת תשי"ב
אפרסמון והלכותיו
מידות גיאומטריות מינימליות בגדרי מצוות
מדידות טכניות מול ראיה חזותית - ריבוע התפלין
ה- פאי החז"לי
על מחשב בשרות מצות תלמוד תורה
יש ששים ריבוא אותיות לתורה - האמנם?
מלח סדומית - מהות, הפקה והלכה
מלח סדומית מופק מים-המלח
כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה
בשביל ארבעה דברים מאורות לוקין
תורשה בפרשת יעקב והכבשים
באר אחאב ומערת פמייס
התחדשות התורה בכל יום
אמנות וצניעות
ממסמכי הרבנות הראשית משנות קום המדינה
השתנות הטבעים כפתרון לסתירות בין דת למדע
אסטרונומיה ואסטרולוגיה במשנת הרמב"ם

מקדש וגאולה
חפירות ארכיאולוגיות בשילה (מקום הבמות)
סירי בישול מנוקבים שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות בי-ם
בניית דגם המשכן בשילה
עשיית דגם המשכן וכליו מחומרים סינטטיים
הארון ואביזריו
חזרת ארון ברית ה' בבנין הבית השלישי
המזבח, הכבש והנסכים
מידות מזבח העולה
מזבחות קדומים בארץ ישראל
השולחן וכליו
מנורת המקדש - צורתה וכיוון עמידתה
מקדש וגאולה
מצות מקדש בהלכות הרמב"ם
דעת מרן הראי"ה קוק על בנין ביהמ"ק בימינו
חובת בנין ביהמ"ק בדורנו
חתימת הברכות בהר הבית
עלייה לרגל בזמן הזה – בהלכה ובמנהגי הדורות
נשים במצוות הציבור - בניית המקדש כמשל
חיוב נשים בבנין בית המקדש
מקדש ומלך
שערי העזרה
שער יכניה
הלשכות בבית המקדש
איתור תחומי הר הבית ומקום המקדש
סמכות הנביא בקביעת מקומו של בית המקדש
למקדש היתה צורת יתד
המקדש נתון בדרום
שתי אמות מידה בהר הבית ובמקדש השני
איתור מקום המקדש על פי מבטו של אגריפס השני
סלעים ומים לזיהוי מקום המקדש בהר הבית
שתי אמות מידה בהר הבית ובמקדש השני
למידות הר הבית והמקדש (תגובה)
זמנו של המקדש במסכת מידות
מנין הגיעו מים למקדש?
הטכניקה של שאיבת המים במקדש
מה נורא המקום הזה
הכניסה להר הבית על פי תשובת הרדב"ז
הכנסת ארנק להר הבית
אכילה בהר הבית
חליצת הנעליים על הר הבית או יחפנות?
הצעת אזורי תפילה בהר הבית בזמן הזה
בנית בית כנסת בהר הבית בימינו
הכותל המערבי - אבניו והעמידה לידו
כניסת טמאים לחלל שער וורן
שיפוצים ותיקונים בכותל המערבי
כניסת נכרי למקום המקדש
שיבוץ אבני הר-הבית בבנין
זכר למקדש בבתי הכנסת העתיקים בא"י
שיור אמה על אמה בלתי מסויידים זכר לחורבן
מקדש יחזקאל
מקדש וגאולה
שאלות ותשובות
חידוש העבודה בזמן הזה
הצורך בייחוס כהונה לחידוש העבודה
א. מצוות מחצית השקל - לאו דווקא מכסף (silver)
אבני החושן היו חבויות בתוכו
מעמד הלויים בעבר בהווה ובעתיד
ה"מתיבתא ללויים" וניגוני המקדש
מערכות האש על המזבח
הקטרה במזבח באמצעות גז
אומנות גדולה היתה שם
בא וראה כמה גדול כחן של כהנים...
פיטום הקטרת
עץ האפרסמון שבקטורת
ניסוך המים בימינו
ניסוך המים בזמן הזה
מקום שילוחו של השעיר ביוהכ
מקום שרפת הפרה האדומה בהר הזיתים
הנחיות לגידול פרה אדומה
קרבן גוי לשם שמים
מקדש וגאולה
מהותם של ימות המשיח
גאולה ומקדש (ראיון)
גאולה ותשובה
שאלות ותשובות חלק ב
ארגמן
אמונה שלימה בביאת המשיח
סנהדרין עכשיו
הערכות על אישים
הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל
זבולון המר ו"ארון הספרים היהודי"
נר לנריה - לזכרו של מו"ר הרב משה צבי נריה זצ"ל
הרב גדליה פלדר ז"ל
ר' דב רוזן ז"ל - מנחיל מורשה
כל מלכים שלושים ואחד (הקדמת עורך)
הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל (הקדמת עורכים)
ולישרי לב שמחה. הקדמה לזכר אבא, הרב אורי דסברג ז"ל
הקדמות תחומין
עם הקובץ
עם הקובץ
מכון "צמת"
עם הקובץ
עם הקובץ
עם הקובץ
מכון "צמת" - צוותי מדע ותורה
עם הקובץ
עם הקובץ: שנת השבע
עשור למכון
ח' לתחומין
צמ"ת - צוותי מדע ותורה
עושי הספרים - מצדיקי הרבים
צמת - צוותי מדע ותורה (בשנת הי
תחומין - בצומת התלמוד והמעשה
בנבל עשור זמרו לו
הקדמת המערכת
תחומין - סידרה שניה
ובו תנשא מלכותך
י"ב מילים
בר מצוה לתחומין (הקדמת עורך)
הרבנות הראשית לישראל (הקדמה)
פתחון י"ד
ידות לתורה
על המעלה הט"ו
לקדושים אשר בארץ המה
עשרים שנה למכון צומת
אך טוב לישראל (הקדמת עורך) / תמימי דרך - לזכרם של ירון ואפי אונגר הי
ואין שיור רק התורה הזאת
יובל לישראל - ח"י לתחומין
האם יתכן "באג הלכה"?
שני עשרונים סולת
המבוע, הכד והמבוע
המדינה היהודית בצוק העתים
כ"ב אותיות שבתורה
הכרך הכ"ג (הקדמת עורך)
כ"ד כתבי הקודש (הקדמה)
בינו שנות דור (הקדמה)
כ"ה לחי (הקדמת עורך)
תורה, חברה ומדינה - הילכו יחדיו?
וכו' (הקדמת עורך)
משברי תורה ומדינה?
זך למאור ולא למנחות (הקדמת עורך)
ששים שנה למדינת ישראל. האתגר: חזון 'המדינה היהודית'
כח מעשיו הגיד לעמו (הקדמת עורך לכרך הכ"ח)
מחזור-חמה חדש על ציון תאיר (הקדמה)
הודו לה' כי טוב (הקדמת עורך)
שנותיו כמו דור ודור (הקדמה)
בן שלושים לכח (הקדמת עורך)
גילוי אליהו
ולישרי לב שמחה. הקדמה לזכר אבא, הרב אורי דסברג ז"ל
נדם הל"ב
ספר תורה לכל מגזר ומגזר?
הקדמה
הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל (הקדמת עורכים)
ארבעים שנה למכון צומת (הקדמת עורך)
ספינת הדגל (הקדמת עורך)
מאיר לציון - ביבליוגרפיה של מאמרים תורניים
מאיר לציון ביבליוגרפיה של מאמרים תורניים בכתבי עת תש"מ
תשמ"א
מאיר לציון - תשמ"ב
תשמ"ג
מאיר לציון - תשמ"ד
מאיר לציון - תשמ"ה
מאיר לציון - תשמ"ו
מאיר לציון - תשמ"ז
מאיר לציון - תשמ"ח
מאיר לציון - תש"ן
מאיר לציון - תשנ"א
מאיר לציון - תשנ"ב
מאיר לציון - תשנ"ג
מאיר לציון - תשנ"ד
מאיר לציון - תשנ"ה
מאיר לציון - תשנ"ו
מאיר לציון - תשנ"ז

עבור לתוכן העמוד