שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1678: קרח ל בסיון תשעז 24/06/2017

במסגרת מכון 'צומת' פועל בית דין לגיור פרטי בראשות הרבנים גדעון פרל וישראל רוזן שכיהנו כ-15 שנה במסגרת בתי הדיון לגיור חטעם הרבנות הראשית לישראל.
בית דין זה מושיט יד מלמועמדי הגיור ראויים על פי כל הכללים, הידע, קיום המצוות בדיוק כפי שמקובל בבתי הדין המיוחדים לגיור של הרה"ר. חסרונם היחיד הוא שסוגרים את שערי בגיור בפניהם בשל אי-היותם אזרחי ישראל. נסתבר שיש מאות מועמדים כאלו לשנה, והמה גרי צדק אמיתיים, אלא שלא עברו את סף משרד הפנים המלא חששות כרימון מפני מתפלחים'.
הם מוגשים לבית דיננו ע"י אולפני גיור מוכרים ורשמיים, וכן רשתות אולפני גיור, בהמלצות רב הקהילה אליה נספחו, משפחות מאמצות וידידים-מעידים על אורח חייהם.
עבור לתוכן העמוד