שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1651: ויצא י' בכסלו 10/12/2016

פרשתנו מלאה באתגרים אנושיים ומשפחתיים –יעקב ולאה, לידת הילדים, יעקב ולבן, ובעיקר דו-השיח הקשה והכואב שבין יעקב ורחל.

"הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי", מבקשת רחל מיעקב בכאבה, ויעקב מגיב בכעס: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוקים אנוכי?"

תגובתו של יעקב מפתיעה וכואבת, ומדרש רבה מתייחס בביקורת לדבריו:

"אמר לו הקב"ה: כך עונים את המעיקות? חייך שבניך עתידים לעמוד בפני בנה" – חוסר רגישות מול אשתו העקרה.

פרשנים אחרים חושפים רבדים רוחניים נוספים בכאבם של יעקב ורחל, ועיקר דבריהם הוא בנושא התפילה.

הרמב"ן מפנה את הביקורת כלפי רחל: "ובאמת דעתה לאמר שיתפלל עליה עד שייתן לה בנים ואם אין שתמית עצמה בצער, דברה שלא כהוגן בקנאתה... שאין תפילת הצדיקים בידם שתענה על כל פנים ובעבור שדיברה דרך געגועי הנשים האהובות להפחידו במיתתה חרה אפו".

יעקב ורחל מבינים שפרי בטנם תלוי בבורא עולם, רחל מפנה את כאבה כלפי יעקב ותובעת שיתפלל, בכעסה - קנאתה - היא לא מצליחה להבחין בכאבו של יעקב ולהניח שהוא מתפלל עליה – אלא שההיענות לתפילה אינה בידיו אלא בידי הבורא.

"כי יעקב אי אפשר שלא התפלל עליה אלא שלא נתקבלה תפילתו... וייחר אפו שהדבר בידי אלוקים ולא בידו".

לימוד גדול מלמדנו הרמב"ן – היכולת להתפלל כדי לקבל את מבוקשנו היא זכות וחובה גדולות שבהן זיכה שומע תפילה את ברואיו, אך ההיענות לתפילה אינה וודאית כלל. מצבי חיים מאתגרים רבים אינם נענים על ידי תפילה. רחל הניחה שאם רק היה מתפלל יעקב הייתה נפקדת, ולא היא.

האתגר להאמין בתפילה כמחוללת שינוי במציאות ועם זאת להבין את מגבלותיה נמצא בבסיס כעסו של יעקב. היכולת להאמין בתפילה כפתרון ממשי לאתגרי החיים ועם זאת לקבל בענווה את הקושי המתמשך כשהמציאות לא משתנה היא לקח מרכזי מאתגר העקרות של רחל.

ביקורת מועברת על רחל – על שפת ה"איום" מול מציאות לא רצויה – "ואם אין מתה אנוכי", וגם על חוסר הרגישות לקושי של יעקב העומד אף הוא מתוסכל מול חוסר ההיענות לתפילתו. ביקורת מועברת גם על יעקב על חוסר רגישותו כלפי המועקה של רחל וקשייה.

גם בשעת משבר אישי ורוחני אין שום סלחנות לחוסר רגישות כלפי הזולת, כאבו וקשייו.

דיבור כואב קצר בין איש לאשתו - וכל כך הרבה ללמוד ממנו.

מעשה אבות סימן לבנים.

הדפסשלח לחבר
תחומין פלוס
עבור לתוכן העמוד