שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1429: קרח ג' בתמוז תשע"ב 23/06/2012

"בוקר, ויודע ה' את הקדוש..."

שרלטנים, זייפנים וטוענים מדומים לכתר קיימים בתחומים שונים. לפתחם של אלו השרלטנים נפלו לא אחת גם גדולים וטובים. אחד הסיפורים המוכרים הוא הזיוף של תלמוד ירושלמי על סדר קדשים בידי שלמה פרידלנדר לפני כמאה וחמש שנים.

ככל הנראה היה לנו תלמוד ירושלמי לסדר קדשים והוא אבד לנו במשך הדורות. ראיה לכך הוא הציטטות המרובות מתוך הירושלמי בדברי הראשונים.

בחודש טבת תרס"ז (1907) יצא לאור עולם בס. וואראהלי, עיירה קטנה במחוז סאטמאר, תלמוד ירושלמי סדר קדשים על מסכת חולין - בכורות עם פירוש חשק שלמה מאת המוציא לאור שלמה יאודה פרידלנדר. חלק נוסף על מסכתות זבחים - ערכין - יצא כעבור שנתיים. המו"ל טען כי מצא את כתב היד המקורי של הירושלמי. פרידלנדר הצליח לשכנע ששה מגדולי הדור באמיתות מקוריותו של הירושלמי והללו ציידו אותו במכתבי המלצה חמים. אף כי סמוך מאד להופעת הירושלמי כבר עלו ספיקות בקשר למהימנותו, רבנים רבים רשמו הגהות ופלפולים על הירושלמי קדשים המחודש. ידוע מה שכתב בנו של ה"חפץ חיים" שאביו הסביר לו הטעם מדוע התחיל להניח תפילין של רבינו תם לעת זקנותו - "כי בירושלמי שנתגלה מחדש על מסכת מנחות מפורש בו הנחתם כדעת ר"ת". לבסוף הוכח זיופו של פרידלנדר ואף הוא הודה בכך.

הרב ברוך אוברלנדר, המשמש ברבנות בבודפסט, כתב סדרת מאמרים ובהם גילויים חדשים אודות הדפסת תלמוד ירושלמי המזויף על סדר קדשים. המאמרים נדפסו בחוברות "אור ישראל" (קובץ לעניני הלכה ומנהג) היוצאות לאור בניו יורק.

בגליון מ"ה (תשרי תשס"ז) הוא מספר שמצא בספריית חב"ד בניו יורק עותק מיוחד ומהודר של הירושלמי המזויף שהיה שייך להרב מנחם זמבה הי"ד, מגדולי רבני יהדות פולין בדור הקודם לשואה ומאחרוני הרבנים בגטו וורשה.

הרב מנחם זמבה רשם בשער העותק הפרטי שלו התייחסויות שונות לספר במרוצת שבע השנים שהספר היה ברשותו. הרב היה כותב את דעתו ואח"כ מוחק במקצת וכותב ליד זה את דעתו החדשה, לא בדרך של מחיקה גמורה שלא ניכר הכתב הקודם רק שהוסיף לכל אות עיגולים וקוים שונים. במאמץ גדול הצליח הרב ברוך אובלנדר לפענח את הכתב הקודם ולשחזר את הכתיבה המקורית. מעניין לעקוב אחר השינויים שעבר הרב מנחם זמבה בייחסו לירושלמי על קדשים. להלן הערותיו של הרב זמבה כפי סדר כתיבתן:

א. יום ו' עש"ק תצא תרס"ז (1907). חנני השי"ת ברוב רחמיו. מחיר הירושלמי שני רו"כ וחמשים קאפ'.

ב. כעת ביררו גדולי הדור שליט"א שהחיבור הזה אינו ירושלמי והמחבר זייף הכל כנודע בשער בת רבים, וגם לפי עניות דעתי היה נראה הרבה זיופים, ומן הדין היה להוציא מביתי משום "אל תשכן באהלך עוולה" - רק חושש אנכי לדונו בשריפה כי נמצאים בו הרבה דברי חכמים האמיתיים, ויוכל להיות שע"י היציאה מרשותי יעיין בו תלמיד אשר לא ידע מזה...

ג. כעת ביררו גדולי הדור שליט"א - שהחיבור הזה אינו ירושלמי - אבל הרבה מהם הסכימו כי הוא ירושלמי וכבר נדפסו חיבורים שונים בזה, וגם לפי עניות דעתי היה נראה כי על כל פנים הוא ליקוט טוב מדברי הירושלמי במקומות אחרים.

ד. הספר הזה מכרתיו להר"ר ישראל... אור ליום ד' אחו"ק "מאה ברכות" לפ"ק (= ג' אייר תרע"ד 1914)

כפי שניתן לראות הרב מנחם זמבה הביע את שמחתו על קניית הספר. אחר כך בעקבות השמועות על ערעור שיצא על הירושלמי שלל לגמרי את הספר ואף דן באפשרויות השונות להרחיק אותו מביתו ואולי אף לשורפו. בהמשך חוזר בו מדעתו הפוסלת את הספר ונשאר בצריך עיון, ולבסוף מוכרו לאחר.

כיום, לאחר שהוכח הזיוף הוסרו שני חלקי הירושלמי על סדר קדשים מעל מדפי הספרים. עותקים בודדים ונדירים של הירושלמי המזויף ניתן למצוא רק בספריות.

לקבלת חומר תורני מאוצרות ספריית הרמב"ם: elboim_a@mail.tel-aviv.gov.il


הדפסשלח לחבר
תחומין פלוס
עבור לתוכן העמוד