שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1376: נשא ב' בסיוון תשע"א 04/06/2011

אחד השירים היותר יפים, אשר נכתבו על הכותל, הוא שירו של יוסי גמזו, שהלחין דובי זלצר, ושפזמונו הוא:
הכותל - אזוב ועצבת / הכותל - עופרת ודם / יש אנשים עם לב של אבן / יש אבנים עם לב אדם.

באחד הבתים נאמר:
עמד מול הכותל עִמנו / הרב הישיש בתפילה / אמר לי: "אשרֵי שזכינו כולנו" / ושב ונזכר, לא כולם.
עמד בדמעה מתנוצצת / יחיד בין עשרות טוראים / אמר לי: "מתחת לחאקי, בעצם, כולכם כוהנים ולויים".

 בית זה על אודות הרב הישיש חסר בהרבה שירונים ובמקרה הטוב נדחק למקום האחרון. הוא הדין בשבעת הזמרים השונים שביצעו את השיר, ובהם יהורם גאון ועפרה חזה; או שהם השמיטו לגמרי את  הבית או שדחקו את הישיש לסוף. שלושה הבתים שכן הופיעו בקביעות היו: 1. "עמדה נערה מול הכותל..." 2. "עמד הצנחן מול הכותל..." 3. "עמדה בשחורים מול הכותל...

לנוכח מצב זה תהו רבים האם אמנם כתב המשורר דברים אלו על אודות הרב, או שמא היו אלו 'משגיחי הכשרות', שהוסיפו 'מזוזה' לשיר הכותל כדי לגייר אותו. אנוכי אישית אודה וכן אבוש, שגם אני חשדתי בכשרים וסברתי כי הבית על אודות הרב הישיש לא היה אלא תוספת שהכניסו אנשינו, כדי להאדיר את רבם הנערץ ולמען הוסף נופח של קדושה לשיר המרגש. ואמנם היו מקרים בהם 'שיפצו' שירים. אבל לפני שאחרוץ לשון החלטתי לחקור בדבר.

הלכתי ובדקתי היכן פרסם יוסי גמזו את השיר וגיליתי שהוא הוציא ספר בשם "בשש אחרי המלחמה, סיפורים באבק, שירים באש, זיכרונות בחאקי". היום קשה למצוא ספר זה אך הצלחתי לגלות אותו בספריה המשוכללת של מכללת הרצוג באלון שבות. וראה זה פלא: שם, במקור, מופיע הבית על אודות הרב במקום השני, אחרי הבית על הנערה ולפני הצנחן והאישה בשחורים. 

לכאורה נראה כי המדובר ברב צבי-יהודה, וזאת מארבע סיבות: 1. הרב היה בין האזרחים הראשונים, שבפקודת הרב גורן הובהלו בזחל"ם אל הכותל סמוך לשחרורו, בעוד נשמעים בסביבה הדי יריות אחרונים של הלוחמים. 2. באותו עמוד שבו מופיע הבית על הישיש, מופיעה תמונת עבדקן הנראה כמו הרב צבי יהודה. 3. מורנו ורבנו חנן פורת, שיאריך ימים בטוב, גילה, שרעיון דומה על אבנים ולבבות כבר הביע הרב צבי יהודה עצמו במאמר בשם "מאחר כותלנו", אשר הופיע בזמן המאבק על הכותל בשנת תרצ"ז (1937). וכך כתב הרב:
יש לבבות ויש לבבות. יש לבות אדם ויש לבות אנשים. ויש אבנים ויש אבנים, יש אבני דוּמָה ויש אבנים - לבבות.
4. חנן פורת מוסיף ואומר, כי גם דברי הרב הישיש בשיר, המכתיר את הלוחמים ככוהנים ולויים, תואמים להפליא את תורתו של הרב צבי יהודה. שהרי הוא הירבה לדבר על המדים הקדושים של צה"ל ועל שליחותם של החיילים, הדומה לעבודת הכוהנים במקדש.                                                                               

הנה כי כן, נראה כי קיימות ארבע ראיות משכנעות לכך, שהמשורר יוסי גמזו התכוון בדבריו  לרב צבי יהודה. אך למען התר ספק מלבי החלטתי לשאול את המשורר עצמו "לְמה התכוון המשורר". לאחר מאמצים מצאתי כי גמזו הינו פרופ' נכבד לספרות, המתגורר בקצרין, ועדיין ידיו רב לו בכתיבת פרוזה ושירה. לשאלתי ענה נחרצות כי מעולם לא נתקל ברב צבי יהודה ולא ציטט מדבריו, אלא כתב על רב דמיוני.

אין זאת כי אם מאורעות מיוחדים גורמים לאנשים מיוחדים להביע אותם רעיונות מיוחדים. ומה לנו מאורע מיוחד יותר מאיחוד ירושלים ושחרור הכותל המערבי?!

הדפסשלח לחבר
תחומין פלוס
עבור לתוכן העמוד