Military & Safety

לחימה בשטח רווי אוכלוסיה אזרחית

הרב ד"ר נריה גוטל
מדיניות 'הסיכול הממוקד' שמפעילה מדינת ישראל נתונה כיום בויכוח ציבורי - יש הטוענים שהיא ממוקדת מדי, ויש הרואים בה כפגיעה ב'טוהר הנשק'. אויבינו אף מנצלים לעיתים את המצפון היהודי, וממקמים את מפקדותיהם בריכוזי אוכלוסיה אזרחית. האם הציווי "לא תחיה כל נשמה" ודברי חז"ל ש"טוב בשגויים הרוג" שייכים למציאות שלפנינו? האם מעשה שמעון ולוי בשכם הוא מודל לחיקוי?

מסיק זיתי נכרים הנטועים בתחומי ישוב יהודי

הרב יעקב אריאל
בשטחו של אחד היישובים בשומרון מצויים מטעי זיתים של ערבים. הוראות הביטחון חייבו למנוע כניסת ערבים ליישוב למסוק את זיתיהם. האם מותר לישראל למסור את הזיתים וליטלם לעצמו? האם יש לרבש"ץ (אחראי הביטחון ביישוב) סמכות להחרים זיתים של ערבי שנכנס למסוק זיתים ללא רשות? האם חובת כיבוש הארץ מפקיעה מהנוכרי היושב בה את בעלותו הפרטית על הקרקע ועל העצים?

החזרת מחבלים תמורת חטוף יהודי

הרב נתן אורטנר
"אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם" - האם גם כשהשבוי נמצא בסכנת נפשות ודאית?
מאמר זה נכתב ע"י רב העיר לוד בשנת תשנג, לאחר חטיפתו ורציחתו של בן-עירו החיילנסים טולידאנו הי"ד ע"י מחבלים שדרשו עבור שחרורו את אחד מאנשיהם שנידון למאסר עולם. לצערנו הדברים רלוונטיים גם בשעת כתיבת שורות אלו.

חקירות השב"כ לאור ההלכה

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
קביעת בג"ץ כי אין לענות עינויים פיזיים אפילו מחבל החשוד בתכנון פיגוע - אפילו לשם הוצאת מידע העלול להציל חיים - עוררה תמיהה וזעם בפי רבים. האין הדבר נוגד את השכל הישר? קביעה זו הביאה את המחבר הרב ד"ר ורהפטיג, מאוניברסיטת בר אילן ומחברי מכון 'צומת', לעגן תחושות אינסטינקיביות אלו במקורות ההלכה - בהלכות רודף, מלחמה, וכפייה.

Jump to page content