מאגר תחומין פלוס

הצג כל המאמרים: ( עפ"י נושא / עפ"י כותב )
חיפוש תחומין
מדור תת מדור
ערך לחיפוש ביטוי מדויק
שבת
סך הכל פריטים: 173

כותרת כרך עמוד  


א. כהתחברך עם רשע
ב. גויים הפועלים בספינה עבור עצמם
ג. פועלים שנשכרו ע"מ לעשות מלאכה בשבת
ד. פיקוח נפש
ה. חלוקת ימי השבוע
ו. שותפות של ממשלה זרה בספינה
ז. שמירת השבת בנמל

לרכישת המאמר לחץ כאן


א. העובדות והשאלות
ב. איסור ההפלגה בספינה בשבת
   1. גזרה שמא יעשה חבית של שייטים
   2. ביטול עונג שבת
   3. פיקוח נפש
   4. תחום שבת
   5. הוצאה בכרמלית
   6. שביתת כלים
ג. עונג שבת בהפלגה
ד. ההפלגה  מצוה או רשות
ה. שכירת הספינה ע"י סוכנות הנסיעות
ו. מסקנות
ז. תשובת הרב הראשי הראשל"צ ה"ר מרדכי אליהו שליט"א
   1. לסוכן יש דין שוכר מן הגוי
   2. הנוכרים עושים בשביל עצמם
   3. ביטול עונג שבת ונסיעת מצוה
   4. מסקנה להיתר
ח. תשובת ה"ר אליעזר יהודה וולדינברג שליט"א

לרכישת המאמר לחץ כאן

א.  הפלגה בספינה בשבת
   1. איסור תחומין
   2. תחומין למעלה מעשרה טפחים
   3. מראית עין
   4. ביטול עונג שבת
   5. גזירה שמא יעשה חבית של שייטים
   6. גזירה שמא ינהג בספינה
   7. עובדין דחול
   8. כניסה למקום סכנה לפני שבת
   9.  שמא יעשו נכרים מלאכה בעבורו
   10. שביתת כלים
   11. להלכה
ב.  טיסה מעל מקום שבו חלה שבת
ג.   שהייה במטוס בשבת
   1. איסור תחומין למעלה מעשרה
   2.  טעמים להקל בטיסה גם לרמב"ם והשו"ע
   3. מראית עין
   4.  ביטול עונג שבת
   5. גזירת 'חבית של שייטין'
   6. שמא ינהג בספינה
   7. איסור כניסה למקום סכנה בע"ש
   8. שמא נכרי יעשה מלאכה בעבורו
ד. האם מטוס דומה לספינה או לרכבת?
ה. סיכום לענין טיסה במשך השבת כולה
ו. נספח: טיסה בחללית בשבת
   1. הימצאות כל השבת בחללית
   2. מתי שבת בחלל?

לרכישת המאמר - לחץ כאן

א. הפלגה בספינה בשבת
1. איסור תחומין
2. תחומין למעלה מעשרה טפחים
3. מראית עין
4. ביטול עונג שבת
5. גזירה שמא יעשה חבית של שייטים
6. גזירה שמא ינהג בספינה
7. עובדין דחול
8. כניסה למקום סכנה לפני שבת
9. שמא יעשו נכרים מלאכה בעבורו
10. שביתת כלים
11. להלכה
ב. טיסה מעל מקום שבו חלה שבת
ג. שהייה במטוס בשבת
1. איסור תחומין למעלה מעשרה
2. טעמים להקל בטיסה גם לרמב"ם והשו"ע
3. מראית עין
4. ביטול עונג שבת
5. גזירת 'חבית של שייטין'
6. שמא ינהג בספינה
7. איסור כניסה למקום סכנה בע"ש
8. שמא נכרי יעשה מלאכה בעבורו
ד. האם מטוס דומה לספינה או לרכבת?
ה. סיכום לענין טיסה במשך השבת כולה
ו. נספח: טיסה בחללית בשבת
1. הימצאות כל השבת בחללית
2. מתי שבת בחלל

לרכישת המאמר לחץ כאן

א. סוגית הבבלי: המהלך במדבר
ב. סוגית הירושלמי: גדול שנשבה בין העכו"ם
ג. עדיפותה של שיטת המניה המחזורית
ד. עיגון שיטת המניה המחזורית בנוסחאות ובטבלאות
   1. נוסחאות
       יחס "המאמץ"
       יחס "ההישג"
       "יעילות" השיטה
       יחס "המאמץ"
       יחס "ההישג"
       "יעילות" השיטה
   2. טבלאות
ה. מדוע לא נקט רב נחמן מחזור בן שבעה מנינים?
ו. מדוע קושית ר' מנא היא דוקא מיום ג'?
ז. משימה "קבלנית" שהוטלה על השבוי

לרכישת המאמר לחץ כאן

א. הקדמה
ב. טעמי האיסור
ג. גדרי האיסור
ד. פסק ההלכה
ה. סיכום

לרכישת המאמר בקובץ וורד

נכתב בשיתוף עם הרב ליאור לביא. קוטלג באתר תחת שמו.

לרכישת המאמר בקובץ וורד

מבוא

א. טעם התקנה

   1. כבוד שבת

   2. עונג שבת

   3. שלום בית

ב. קיום תקנת חכמים בנרות חשמליים

   1. נר שבת - אור או אש?

   2. הצורך ב"נר" כתקנת חכמים

ג. יתרון פמוט חשמלי הפועל על סוללה

ד. האם הפעלה חשמלית היא 'הדלקה'?

ה. שיקולי עיצוב בפמוט החשמלי

   1. היכר לשבת

   2. שוני מאבוקה

   3. ללא חציצת 'עששית'

ו. מיקום ההדלקה בבית מלון ובבית חולים

   1. מקום ההדלקה

   2.הדלקה במקום מואר

ז. סיכום

לרכישת המאמר בקובץ וורד


א. הסיבות לשלילה
   1. קריאת שמע קודם זמנה
   2. תפלת מעריב קודם זמנה
   3. קבלת שבת לפני פלג המנחה
   4. מתי פלג המנחה
   5. ספירה העומר - חשש שכחתה ואמירתה ביחיד
   6. "יעלה ויבוא" בראש חודש לפני השקיעה
   7. תפילת מנחה במקום שהתפללו בו כבר ערבית
   8. קידוש מבעוד יום
   9. סעודה מבעוד יום
   10. קביעות סעודה סמוך לזמן ק"ש
   11. פיצול המנינים
   12. דעת פוסקים אחרונים
ב. לימוד זכות
   1. קריאת שמע בזמנה
   2. תפילת מעריב קודם זמנה בערב שבת
   3. קבלת שבת לפני פלג המנחה
   4. מתי פלג המנחה
   5. ספירת העומר בלי ברכה על תנאי
   6. "יעלה ויבוא" בראש חודש לפני השקיעה
   7. תפילת מנחה במקום שהתפללו בו כבר מעריב
   8. קידוש וסעודה מבעוד יום
   9. קביעות סעודה סמוך לזמן ק"ש
   10. דעת ערוך השולחן
ג. סיכום

לרכישת המאמר בקובץ וורד


סך הכל : 173
תחומין פלוס
עבור לתוכן העמוד