זיוף פיקוד שבת בקלנועיות
לאחרונה נודע לנו על משווק קלנועיות המתקין 'פיקוד שבת' כביכול עם אישור שלנו. הפיקוד מזוייף ואין לנו שום קשר אליו.
מאיץ-חום חיצוני לדוד חימום
מאיץ החום EBS אסור לשימוש בשבת כשהוא דולק, באיסור דאורייתא של מבשל, ככל דוד חשמלי ביתי רגיל. קביעה זו מייתרת את הדיון מצד גרם הבערה של גופי החימום.

נפה חשמלית בעייתית

נפה חשמלית בעייתית (הגדל)

מכון 'צומת' מעניק אישורים הלכ-טכניים למכשירים שונים, בעיקר בנושאי שבת וכשרות. במסגרת זו נתנו לפני קרוב לשנה (כסלו תשע"ה) אישור לסינון קמח ברשת רוטטת המותקנת בנפה חשמלית (886) המשווקת ע"י חברת 'סלמור'. בדקנו את צפיפות הרשת כמקובל ב'שוק הכשרות', ואישרנו שהיא "לפחות 50 מאש" (=50 נקבים באינטש מרובע).

רק בשלהי תשע"ו התברר לנו, ע"י תלונות צרכנים, כי קיים מרווח בין הרשת המסתובבת ובין בית הקיבול לקמח, וחלק נכבד מן הקמח 'מסתנן' במרווח זה מבלי להסתנן בחורי הרשת.

שינינו באתרנו מיידית (אלול תשע"ה) את נוסח האישור והוספנו הנחיה למשתמש לסתום מרווח זה בדרך כלשהי. במקביל פנינו ליבואן והצענו לטפל במרוכז, תוך שיתוף פעולה, במציאת דרך להוספת התקן ש'יולבש' ויחסום פרצה זו. היבואן הבטיח (ספט' 15) להכניס לאריזות את האישור המעודכן (המתנה את השימוש בסתימת המרווח).

 

עדכון: לקראת סוף תשע"ו חברת סלמור פיתחה טבעת פלסטיק שסותמת את המרווח. הטבעות החדשות טרם הגיעו לישראל. לכשיצורפו לנפות בתשע"ז נוציא אישור מחודש. אם רכשתם בעבר את הנפה ללא הטבעת ניתן יהיה לפנות אלינו - למכון צומת כדי לקבלה. נודיע על כך ברבים וכן באתר זה.

 

לינר
havaya
עבור לתוכן העמוד