הורדת ספר תורה עבור אדם נכה / הרב יוסף צבי ריימון
האם בזמן שקוראים לאדם נכה לעלות לתורה, ניתן להביא שולחן קטן סמוך לבימה, להוריד אליו את ספר התורה ושם לקרוא בזמן עליית האדם הנכה?
צעד קטן לאדם וצעד גדול לאלוקים / הרב אסף הר-נוי,
האדם מישראל הושם בעולם כדי להיות שותף למלאכתו של הקב"ה בבריאה ובעולם. מטרתנו כאן איננה רק "לשבת ולהסתדר" אלא לקום ולפעול עם א-ל וזה עניינה של יגיעתו של נח.
עבודה תמה / הרב איתיאל גלעדי,
מי שמתחיל ולא מצליח לסיים חי בתסכול קיומי, גם אם לא תמיד הוא מודע למקור התסכול. חוויה מתמשכת של דברים שלא הגיעו לגמר, של תקיעה באמצע הדרך

נקודת מבט

פינוי עמונה – מי 'האויב'?

שירה של נעמי שמר דלעיל הפך ל'המנון המתנחלים' ולתפילתם ל"אֵ-לי הטוב", שישמור על נטיעותינו וחומותינו. תפילת תחנונים זו ריחפה בשבוע שעבר בשמי בנימין, בערפילי עמונה שנעקרה בשעטות D9 (=בולדוזורים), אשר נשלחו להסתער על ההר בפקודת בית המשפט העליון. מיהו ה'אֵל הרע', המוכר יותר כ'שטן', הגוזר עקירת נטוע ומסובב יגון, כלשון המשוררת? מי 'האויב' המרכזי המסתער על עמונה, בנותיה ורעותיה?

תאמרו: הפלסתינים, אויבינו המרים? - בודאי! תאמרו השמאל הישראלי ה'בוגדני'? - בודאי ובודאי! תאמרו עיתון 'הארץ'? - ללא ספק. תאמרו ראש הממשלה? - לאו דוקא. אמנם אני שותף לכל הבקורת מימין כלפיו, על הססנות פוליטית וחקיקתית, אך נימוקיו עמו; אזיקי בית המשפט עליו, בכללא ובפרטא. תאמרו היועץ המשפטי לממשלה? - אימת הבג"צ עליהם ואדיקותם בדת המשפטולוגיה. תאמרו ה'אויב' הוא הבג"צ? – אתם בכיוון הנכון, אבל מי זה הבג"צ? האם כולם שם ב'ראש אחד'? האם השקפתם הפוליטית זהה ועמה רמת האדיקות ב"יקוב הדין את ההר"? – כמדומה שלא! ובכן, אין מנוס אלא לחפש את ה'אל הרע' בצריח בית המשפט העליון, בפיסגה הנשיאותית!

רק לאחרונה התוודעתי לעובדה שהנשיא/ה ממנה את ההרכב בשרירות, ללא רוטציה, אקראיות או תחום התמחות. כל מנהל יודע (גם ב...מכון 'צומת') שאם ישלח למשימה כלשהי את פלוני יש לשער שהתוצאה תהא שונה מאלמוני, בכיוון שניתן לחזותו מראש. "כשם שאין פרצופיהן [=של בנ"א] דומין זה לזה כך אין דעתן דומה" (ירוש' ברכות ט,א) – אמרו חז"ל, ואני הקטן מוסיף כי ניתן לצפות את דעותיהן מתוך 'פרצופיהן'; מתוך עקימת אפם, השתייכותם החברתית, מקום מגוריהם, אורחות חייהם, 'נאורותם' או שמרנותם וכד'.
תחומין פלוס
havaya
עבור לתוכן העמוד