הורדת ספר תורה עבור אדם נכה / הרב יוסף צבי ריימון
האם בזמן שקוראים לאדם נכה לעלות לתורה, ניתן להביא שולחן קטן סמוך לבימה, להוריד אליו את ספר התורה ושם לקרוא בזמן עליית האדם הנכה?
צעד קטן לאדם וצעד גדול לאלוקים / הרב אסף הר-נוי,
האדם מישראל הושם בעולם כדי להיות שותף למלאכתו של הקב"ה בבריאה ובעולם. מטרתנו כאן איננה רק "לשבת ולהסתדר" אלא לקום ולפעול עם א-ל וזה עניינה של יגיעתו של נח.
עבודה תמה / הרב איתיאל גלעדי,
מי שמתחיל ולא מצליח לסיים חי בתסכול קיומי, גם אם לא תמיד הוא מודע למקור התסכול. חוויה מתמשכת של דברים שלא הגיעו לגמר, של תקיעה באמצע הדרך

נקודת מבט

יובל לשלב נוסף ב'אתחלתא דגאולה'

השבוע ימלאו 50 שנה לתשועת 'ששת הימים', יובל ליום שחרור מקום המקדש וירושלים, הלא המה "בית מושב ועיר חומה" הנזכרים בפרשתנו, כדברי בעל אןר-החיים שצוטטו לעיל) - "ושב [ה"איש" - זה הקב"ה] לאחוזתו".


לאו כל אחד זוכה לחוש את משק כנפי עקבתא דמשיחא, את פירכוסי הנפש, וכיסופי הנשמה בעקבות מגע מרחף-מלטף נורא-הוד זה שחווינו בתשכ"ז. זכינו לחרות בדם ואש ותמרות עשן שלב נוסף בגאולתנו, בעקבות ה'אתחלתות' בתש"ח (יסוד המדינה) והצהרת 'כורש'-בלפור (בתרע"ח, נוב' 1917) ו'אתחלתות' רבות דלתתא (=מלמטה) בשורת עליות חובבי ציון ורבנים חדורי כיסופי גאולה. בולט בתוכם רבי חיים בן עטר שעלה ממערב (=מרוקו) י-ר-ו-ש-ל-י-מ-ה בשנת תק"ב (1742), וחי בה כשנה עד לפטירתו. לפי המסורת (=וילנאי?) בשנה זו כתב את ספרו המונומנטלי 'אור החיים' על התורה תחת תאנה הניצבת ברחוב אור-החיים שבין החומות. בספר זה, ה'דגול מרבבה', הטמיע כיסופי גאולה, חישובי קיצין, קריאות 'ציוניות' להתעוררות גאולתית דלתתא, וכן בקורת על גדולי ישראל שאינם מניפים את מטה הגאולה וכיו"ב. גם קברו בהר הזיתים נגאל בתש"ח "ןשב לאחוזתו".

הרעדת נימי נפש העם

לית מאן דפליג כי נצחונות 'ששת הימים' המפתיעים זעזעו את העם היהודי בטלטלה רבתי והפניית מבטו לירושלים. בתגובת שרשרת זכינו למעל מיליון עולים מארצות 'חבר העמים' לשעבר, ובצידם רבואות מארצות המערב, דרום אמריקה, וכל קצווי תבל אשר שבו כ"יונים אל ארובותיהם" (ישעיה ס,ח). לאחר קיבוץ גלויות בעקבות הקמת המדינה פרץ הגל השני, היותר מסיבי, כתהודה לכיבוש ירושלים. עלית קיבוץ גלויות מרטיטת לב היא שיבת צאצאי-ציון הדרמטית מגלות אתיופיה, כאשר היעד 'אורשלם' נישא על שפתותיהם, צרובות ורוטטות ממסע המדבר הצחיח ושורץ הסכנות.
תחומין פלוס
havaya
עבור לתוכן העמוד