הורדת ספר תורה עבור אדם נכה / הרב יוסף צבי ריימון
האם בזמן שקוראים לאדם נכה לעלות לתורה, ניתן להביא שולחן קטן סמוך לבימה, להוריד אליו את ספר התורה ושם לקרוא בזמן עליית האדם הנכה?
צעד קטן לאדם וצעד גדול לאלוקים / הרב אסף הר-נוי,
האדם מישראל הושם בעולם כדי להיות שותף למלאכתו של הקב"ה בבריאה ובעולם. מטרתנו כאן איננה רק "לשבת ולהסתדר" אלא לקום ולפעול עם א-ל וזה עניינה של יגיעתו של נח.
עבודה תמה / הרב איתיאל גלעדי,
מי שמתחיל ולא מצליח לסיים חי בתסכול קיומי, גם אם לא תמיד הוא מודע למקור התסכול. חוויה מתמשכת של דברים שלא הגיעו לגמר, של תקיעה באמצע הדרך

נקודת מבט

די למשפטולוגיה נוכח אויב

השורות הבאות נכתבות סמוך לאמירת סדר הסליחות לראשונה השנה, כמנהג האשכנזים, במוצאי יום המנוחה שלפני ראש השנה (או בשבת שקדמה אם אין פחות שלשה ימי סליחות, כמו השנה). שורה החוזרת ונשנית בסדר הסליחות צוטטה לעיל: "אל תבוא במשפט עמנו", בה אנו מתחננים ומבקשים להתחמק משפיטת יום הדין. בקשת עקיפת הדין ו"דילוגו עלי אהבה" מנומקת בפסוקו של דוד בתהלים: "כי לא יצדק לפניך כל חי". אי אפשר לנו לעמוד במיצוי הדינים ויש הכרח בהמתקתם.

דוד אשר 'העמיד עולה של תשובה' ("נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על" - שהקים עולה של תשובה"; ע"ז ה,א) מתפלל לסגור את פרשת חטאיו (כולל שליחת אוריה החתי אל מותו) מחוץ לכתלי בית הדין, לפנים משורת הדין, שלא במסגרת ההליכים המשפטיים. דוד יודע כי במסלול המשפטי היבש סיכוייו נמוכים. ולא רק סיכוייו אינם מזהירים אלא בדבריו אנו שומעים קריאת כיוון עקרונית וקבועה נגד מיצוי הליכים, כאשר יש נסיבות להתחשבות: "כי לא יצדק לפניך כל חי"...

די למשפטולוגיה דקדקנית

הדברים דלעיל הם הקדמה מעניינא דיומא, יום הדין, לעניינא דיומא; למשפטולוגיה הסחוטה עד-דק הנערכת בחדשים אלו לסמל אלאור אזריה. מדובר בחובש קרבי מחטיבת כפיר שהוזעק לטיפול בחייל צה"ל דקור בתל רומידה בחברון, מקום מזומן לפורענות. אלאור מואשם שירה במחבל הדוקר אחרי שלכאורה כבר נוטרל. אגב, האירוע היה בבוקרו של יום הפורים השתא, יום מזומן לפורענות בחברון ('טבח גולדשטיין').
לינר
havaya
עבור לתוכן העמוד