הורדת ספר תורה עבור אדם נכה / הרב יוסף צבי ריימון
האם בזמן שקוראים לאדם נכה לעלות לתורה, ניתן להביא שולחן קטן סמוך לבימה, להוריד אליו את ספר התורה ושם לקרוא בזמן עליית האדם הנכה?
צעד קטן לאדם וצעד גדול לאלוקים / הרב אסף הר-נוי,
האדם מישראל הושם בעולם כדי להיות שותף למלאכתו של הקב"ה בבריאה ובעולם. מטרתנו כאן איננה רק "לשבת ולהסתדר" אלא לקום ולפעול עם א-ל וזה עניינה של יגיעתו של נח.
עבודה תמה / הרב איתיאל גלעדי,
מי שמתחיל ולא מצליח לסיים חי בתסכול קיומי, גם אם לא תמיד הוא מודע למקור התסכול. חוויה מתמשכת של דברים שלא הגיעו לגמר, של תקיעה באמצע הדרך

נקודת מבט

רֶבּ אברוּם

תשע שנים חלפו מפטירת מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב שנסתלק לישיבה של מעלה במועד חג הסוכות תשס"ח. רבּ אברום זכה בין השאר גם לכהן, במשך עשור, כרב הראשי לישראל, ולישב על כסאו של הראי"ה קוק זצ"ל, חותן גיסו (הרב נתן-נוסְן רענן), לאחר שנים ארוכות של נשיאה גם בעול הדיינות.

גדולתו בתורה, הלמדניים וההלכתיים, הלא היא חרותה בעט שמיר על מגילות ספריו 'שיעורי מרן הגר"א שפירא' על מסכתות הש"ס וכרכי תשובותיו 'מנחת אברהם'. פסקיו בבתי הדין אף הם מופת לפסיקה למדנית האחוזה במציאות של ימינו. חלק מהם הודפסו בכרכי תחומין, הכוללים כ"ב מאמרי הלכה פרי רוחו ולבו. מהם שהומצאו לנו ע"י בנו לאחר פטירתו. (למשל, בשני הכרכים האחרונים; "התובע בערכאות וחזר ותבע בבית דין", "האם קדימות לירושה היא גם קדימות לצדקה").

למרות שכמדומה לא שימש ברבנות 'קלאסית' היה הרב שפירא מורם ורבם הנערץ של מאות מתלמידיו ובמיוחד – כמדומני – אלו שפנו לרבנות קהילתית או להרבצת תורה במוסדות חינוך. הללו זכו להארת פנים ייחודית בביתו, כאשר פיו שופע הדרכות פרקטיות מתובלות בפרפראות של חכמה מגדולי ישראל "בדור הקודם", ולעתים בהלצות מחכימות ולקח בצידן. דומה כי אין מי שיצא להוראה או לרבנות שלא 'נגער' ע"י רב אברום, בבת שחוק: "היכן המגבעת והפראק הרבניים?" שאלה תדירית זו היתה בעינַי מסר של קישור חינוכי-הכרחי בין שלשלת רבני מזרח אירופה וגדולי ירושלים וחכמיה "בדור הקודם ושלפניו", לבין תלמידי החכמים הנטועים בערוגות הציונות הדתית. פסוק פרשתנו שצוטט "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" יכול לשמש כמוטו לחלק חשוב ממורשתו החינוכית.
לינר
havaya
עבור לתוכן העמוד