מערכת הענישה

משפטי נפשות בדין הסנהדרין ובדין המלכות

הרב בנימין רבינוביץ תאומים

הערות עורך

הרב שאול ישראלי

משפט מוות עפ"י התורה בעבר ובהוה

הרב יחיאל מיכל טיקוצינסקי

מאסר כאמצעי וכעונש

הרב אליעזר יהודה ולדינברג

עונש מאסר

הרב מרדכי שלפוברסקי
עבור לתוכן העמוד