מכתב תגובה של הרב בן דהן

בס"ד, י"ד בסיון תשס"ח; 17 ביוני 2008&

לכבוד

מר ניצן קידר

הצופה – מקור ראשון

שלום רב!

הנדון:   תגובה לדברי הרב משה קליין

להלן תגובתי:

עם כניסתו לתפקיד כנשיא ביה"ד הרבני הגדול, קיבל הרה"ג ש.מ. עמאר שליט"א הראש"ל הרה"ר לישראל, תלונות שונות אודות דרכי עבודתו של הרכב ביה"ד לגיור, בראשות הרה"ג ח.דרוקמן שליט"א.

הרה"ג ש.מ. עמאר שליט"א, בקש מהרב דוד מאמו (שהיה עד אז סגן ראש מינהל הגיור) ומהיועץ המשפטי של בתיה"ד הרבניים הרב ש. יעקבי, להכין לו תיק מסודר עם כל הטענות.

התיק הוכן והועבר לעיונו של הרה"ג ש.מ. עמאר שליט"א.

מאוחר יותר, הועבר תיק זה לעיונו של היועץ המשפטי לממשלה, בעקבות תלונה שהגיעה אליו.

אני מעיד על עצמי, כי מעולם לא קראתי תיק זה, לא עסקתי בהכנתו ואין לי כל קשר אליו.

התיק הועבר לעיונו של הרה"ג א. שרמן שליט"א ע"י הרב ש. יעקבי, בעקבות החלטה שיפוטית של ביה"ד הגדול שהופנתה אליו. החלטה שכמובן אין דרך להתחמק מביצועה.

הרב קליין, כדרכו ב- 4 השנים האחרונות, אינו דובר אמת ביודעין, מחרחר ריב ומדון, כדי לחפות על כשלונו הגדול בניהול מערך הגיור.

הרב קליין מסר נתונים כוזבים לממשלה, לועדות הכנסת ולצבור כולו, על מספרי הגיורים ההולכים וגדלים (בזכותו כמובן). בעוד שהאמת היתה, שמספר המתגיירים הלך ופחת.

הוא מודח מתפקידו ע"י נציבות שרות המדינה, בעילה של חוסר אמינות ואי יושר, כפי שמצויין בדו"ח ארוך ומפורט על כל מעשיו.

לצערי הרב הוא עוזב, כאשר אינו משאיר אחריו אבן על אבן. הוא הצליח לריב ולהסתכסך עם דייני הגיור, עובדי הגיור וכל אדם אחר שיש לו קשר למערך הגיור. ובעיקר גרם לנזק בל ישוער לרה"ג ח. דרוקמן שליט"א, שהביאו לעבוד עמו במערך הגיור.

על כך נאמר: "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו" – תרתי משמע.

הרב אליהו בן דהן

עבור לתוכן העמוד