שבת בשבתו
חיפוש בפרשות
פרשה מחבר המאמר
מדור ערך לחיפוש
ביטוי מדוייק

1645: האזינו י"ג בתשרי תשע"ז 15/10/2016

"זקניך ויאמרו לך" (לב,ז)

תשע שנים חלפו מפטירת מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב שנסתלק לישיבה של מעלה במועד חג הסוכות תשס"ח. רבּ אברום זכה בין השאר גם לכהן, במשך עשור, כרב הראשי לישראל, ולישב על כסאו של הראי"ה קוק זצ"ל, חותן גיסו (הרב נתן-נוסְן רענן), לאחר שנים ארוכות של נשיאה גם בעול הדיינות.

גדולתו בתורה, הלמדניים וההלכתיים, הלא היא חרותה בעט שמיר על מגילות ספריו 'שיעורי מרן הגר"א שפירא' על מסכתות הש"ס וכרכי תשובותיו 'מנחת אברהם'. פסקיו בבתי הדין אף הם מופת לפסיקה למדנית האחוזה במציאות של ימינו. חלק מהם הודפסו בכרכי תחומין, הכוללים כ"ב מאמרי הלכה פרי רוחו ולבו. מהם שהומצאו לנו ע"י בנו לאחר פטירתו. (למשל, בשני הכרכים האחרונים; "התובע בערכאות וחזר ותבע בבית דין", "האם קדימות לירושה היא גם קדימות לצדקה").

למרות שכמדומה לא שימש ברבנות 'קלאסית' היה הרב שפירא מורם ורבם הנערץ של מאות מתלמידיו ובמיוחד – כמדומני – אלו שפנו לרבנות קהילתית או להרבצת תורה במוסדות חינוך. הללו זכו להארת פנים ייחודית בביתו, כאשר פיו שופע הדרכות פרקטיות מתובלות בפרפראות של חכמה מגדולי ישראל "בדור הקודם", ולעתים בהלצות מחכימות ולקח בצידן. דומה כי אין מי שיצא להוראה או לרבנות שלא 'נגער' ע"י רב אברום, בבת שחוק: "היכן המגבעת והפראק הרבניים?" שאלה תדירית זו היתה בעינַי מסר של קישור חינוכי-הכרחי בין שלשלת רבני מזרח אירופה וגדולי ירושלים וחכמיה "בדור הקודם ושלפניו", לבין תלמידי החכמים הנטועים בערוגות הציונות הדתית. פסוק פרשתנו שצוטט "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" יכול לשמש כמוטו לחלק חשוב ממורשתו החינוכית.

ואכן, בעיני הרב שפירא היה סמל ומופת לקישור זה, להשקה כזו הקולחת לה ללא התפתלויות וללא 'אבל'. הרב היה איש הציונות הדתית בכל מאודו, מן הזן של שדרת הרבנים 'חובבי ציון' אשר העלו את בשורת הציונות הגאולתית עוד טרם נפתח הקונגרס הציוני בבזל . קרבתו המשפחתית לראי"ה קוק, הכהן-הרואה הציוני-תורני הגדול מכולם, משכה את רבנו – שאף הוא זכה בכתר כהונה - בעבותות אהבה לערוגה זו. בהקשר זה נסיים בתרומתו המשמעותית בקריאותיו לחיזוק ההתיישבות במרחבי ארץ ישראל, ומינשרי 'דעת תורה' שיצאו בפיו כנגד נסיגות וויתורים לאויבינו, עד כדי צידוד בהיתר 'סירוב פקודה'. ת.נ.צ.ב.ה.

* * *

כתיבה טובה

הגליון הבא של 'שבת בשבתו' יופיע אי"ה רק לפרשת נח. נקדים איפוא את המאוחר ונציין את 'המשמר הנכנס' ו'המשמר היוצא' בקרב כותבי המדורים.

נביע תודה ונפרד בצער מתרזה פרנקל ששיתפה אותו כמה שנים בתובנות חינוכיות מתוך מבט רחב, כיאות למנהלת רחבת אפקים ודעת;מוסא ברלין, למרות היות רק 'בן שנה' בעלוננו, ביקש 'לקחת חופשה' מהגיונותיו ומעשיותיו בתחום המוסיקה והמסתעף; פורש נוסף הואר' יואל יעקובי שחיבר את הפרשה ואותנו לאדמת ארץ ישראל, בזיקה למצות התלויות בארץ ולזיהוי מקומות בה. נודה גם למוזיאון היכל שלמה על שנת 'אוצרו הטוב' בה נפתחו לפנינו שכיות חמדה באומר ובצילום.

מצעד המצטרפים יכלול את הרב רפי אוסטרוף שיִדלה וישקה חסידות-ציונית מתורת האדמו"ר התל-אביבי מהוסיאטין; אורית לסר, אחראית על מח' חינוך בארגון נאמני תורה ועבודה, שתחליף את תרזה פרנקל בתובנות פרי חוויותיה; איתיאל גולד יתרום הבנות פסיכולוגיות בהקשר לפרשת השבוע; 'מפת השבת' מוּסרת לטובת סטודיו נשים 'שלך' שיניבו מדור על אמנות ויהדות, בריכוזה של לאה לאוקשטיין; ואחרון חביב, צחי כהן, יאלף אותנו ב'פרק שירה' עכשווית. יהיה שוה!

(נכתב במוצ"ש שובה-וילך)

הדפסשלח לחבר
לינר
havaya
עבור לתוכן העמוד